OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. september 2016

Udvidet jagt på kortnæbbet gås

Kortnæbbet gås forventes igen at måtte jages i januar måned. Læs nyheden fra SVANA her og Danmarks Jægerforbunds reaktion.

Tekst: SVANA, pressemeddelelse
Foto: Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Bestanden af kortnæbbet gås er så gunstig, at jagttiden kan udvides med en måned.

Det har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen besluttet på baggrund af en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet. En ændring af bekendtgørelsen går derfor nu i høring i fire uger, og det er hensigten, at ændringen vil ske, så jægerne får glæde af det i januar.

Den seneste vurdering af bestanden er på 75.000, og på internationalt plan har man en målsætning om, at holde bestanden stabilt på 60.000. Målsætningen blev i sin tid fastsat efter, at bestanden over en årrække var vokset kraftigt, hvilket blandt andet gik hårdt ud over marker langs trækruten.

For at holde bestandsniveauet på 60.000 tilpasses jagten løbende, og der laves hvert år tællinger af arten. Den kortnæbbede gås yngler ikke i Danmark, men efterår, vinter og forår er den jyske vestkyst en yndet rasteplads.

Ovenstående er en pressemeddelelse fra SVANA.

Reaktion fra Danmarks Jægerforbund

- Vi er glade for, at ministeren har fulgt Vildtforvaltningsrådet indstilling om at udvide jagttiden med januar for kortnæbbet gås. Desværre er der stadig jægere, der sidestiller adaptiv forvaltning med begrænsninger, unødige regler og bureaukrati. Det må alene skyldes misforståelser omkring begrebet. Adaptiv forvaltning handler ikke om, at jægere får frataget friheden og glæden ved at gå på jagt. Snarere det modsatte. Der er tale om en fleksibel forvaltning med mulighed for løbende tilpasning, som kan medvirke til at sikre jagten og på sigt åbne mulighed for jagt på flere arter, end vi har i dag. Med afsæt i en forvaltningsplan, der rummer mulighed for løbende tilpasning og opdatering af den eksisterende viden, er det mindre farligt at fastsætte jagttid på nye arter eller udvide jagttiden på andre. Udvidelse af jagttiden på kortnæbbet gås er skoleeksempel på det, siger Niels Søndergaard, jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund.

Herunder kan du se en video om, hvad adaptiv forvaltning er. Danmarks Jægerforbund stiller også gerne op til foredrag i de lokale jagtforeninger om adaptiv forvaltning.

 

Hvad er adaptiv forvaltning?