OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Udbrud af Chronic Wasting Disease

En vildren og to elge i Norge har fået konstateret sygdommen Chronic Wasting Disease (CWD). CWD er en dødelige sygdom, som rammer hjortevildt. Det er første gang sygdommen er konstateret i Europa.

CWD er for første gang blevet konstateret her i Europa, hvor den er blevet fundet i en vildren og to elge i Norge.

Det er endvidere første gang på verdensplan, at den er set, som en naturlig infektion hos vildren. Sygdommen er kendt i Nordamerika.

CWD en smitsom sygdom, der angriber hjernen hos hjortedyr. Den minder om kogalskab. Symptomerne er, at dyret langsomt mister huld og ændrer adfærd. Sygdommen resulterer i at dyret dør.

Du kan læse mere her (siden er på norsk).

CWD er importeret

Man kender ikke endeligt smittekilden, men mistænker at den kan være kommet via import af urin fra Nordamerika, som anvendes som lokkemiddel ved hjortejagt.

Der findes ingen effektive måder at bekæmpe sygdomme på. Praksis har været, at reducere klovvildtbestandene ned til 20%, hvor CWD er konstateret.

Sygdomme er ikke påvist overført til mennesker og tamdyr.

CWD er ikke 'råvildtsyge'

Navngivningen af sygdommen chronic wasting dieseas henleder til den diarré, dyrene kan få. Derfor er det nærliggende at tænke ”råvildtsyge".

Men det er det ikke.

Alt det danske faldvildt, som undersøges kontrolleres for CWD og alle prøver indtil videre har været negative.

Undersøgelse for CWD er en del af den overvågning, som DTU løbende gennemfører.