OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. oktober 2016

Trofæjagt anerkendes som en vigtig del af naturbevarelsen

På CITES CoP17 i Johannesburg fra 24. september til 5. oktober 2016, hvor 183 lande var samlet til topmøde om dyreliv og naturbevarelse, blev trofæjagtens vigtige rolle for naturbevarelsen anerkendt.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Det fremgår af en pressemeddelelse fra FACE, som vi her bringer i uddrag.

Deltagerne vedtog enstemmigt en meget vigtig resolution om handel med trofæer, hvoraf det fremgår, at bæredygtig og godt forvaltet trofæjagt bidrager til bevarelse af vildtarter, idet trofæjagten giver både levebrødsmuligheder for lokalsamfund og incitamenter til sikring af levesteder, samt genererer overskud, som kan investeres i naturbevarelse.

Anført af EU og Sydafrika kan resolutionen ses som en velkommen reaktion på de seneste uvidenskabelige angreb på og misforståelser om trofæjagt i en række vestlige lande.

Resolutionen konsoliderer og præciserer desuden de høje juridiske og bæredygtighedsmæssige standarder, som trofæjagt, jægere, samt eksporterende og importerende lande er underlagt.

Anbefalinger

Desuden indeholder resolutionen et sæt ikkebindende anbefalinger. For eksempel anbefales det, at lande, der eksporterer trofæer fra arter, som er opført på CITES-listerne, bør sikre, at trofæjagten giver fordele til de lokale samfund, og at trofæjagt for arter opført i Appendix I til CITES-konventionen (dvs. truede arter) skal producere "naturbevarelsesfordele" for de pågældende arter.

Når der overvejes strengere nationale foranstaltninger og træffes beslutninger vedrørende import af jagttrofæer, indeholder resolutionen en vigtig anbefaling om, at landene, der har tilsluttet sig resolutionen, overvejer jagtens bidrag til både bevarelse af arter og socioøkonomiske fordele, samt dens rolle i forhold til at skabe incitamenter for folk til at bevare dyreliv.

Det mener DJ …

- Det er en vigtig resolution ikke kun for jagten, men især fordi det giver mulighed for udvikling af både en bæredygtig bestand af vildtet samt muligheder for, at den lokale befolkning kan få fordel af at medvirke til en positiv bestandsudvikling, udtaler Jægerforbundets næstformand, Henrik Frost Rasmussen og tilføjer:

- Det er ligeledes positivt, at resolutionen lader de afrikanske lande fortsætte den gode udvikling ved ikke at stille urimelige krav, men i stedet opfordrer til at indføre systemer til overvågning af udvikling og status af bestandene med henblik på en adaptiv forvaltning.

Det overordnede budskab om, at trofæjagt har en afgørende rolle at spille i vellykkede naturbevarelsesstrategier, kan FACE naturligvis kun bifalde. Det samme gør sig gældende for Danmarks Jægerforbund:

- Endnu en gang kan vi konstatere, som ofte sagt af Danmarks Jægerforbund; jagt er en del af naturforvaltningen, slutter Henrik Frost Rasmussen.