OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. november 2016

Tillykke til den nye regering

Danmark har fået en ny regering med et nyt ministerhold. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fortsætter på posten, mens justitsministerposten skifter fra Venstres Søren Pind til formanden for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen. Danmarks Jægerforbund ser frem til samarbejdet.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
Foto: Steen Brogaard, pressefoto

Med de Konservatives indtræden i regeringen bliver den grønne profil for den nye regering skåret skarpere op – til stor tilfredshed for Danmarks Jægerforbund.

I det netop offentliggjorte regeringsgrundlag står der følgende på miljøområdet:

Grønne Danmarkskort:

Kommunerne skal fremover i kommuneplanerne udpege Grønne Danmarkskort. Arbejdet skal give større og bedre sammenhænge i naturområderne. Ministeriet bistår kommunerne med at konkretisere de Grønne Danmarkskort.

Ambitiøse naturmål:

Regeringen vil i forlængelse af EU’s biodiversitetsstrategi formulere en række ambitioner på naturområdet frem mod henholdsvis 2020 og 2030. Ambitionerne skal udgøre pejlemærker for regeringens naturpolitik og indsatsen i kommuner og regioner. Det kan fx være en særlig indsats for beskyttelse af ferske enge eller overdrev.

Naturkanon:

Regeringen ønsker at opdatere den danske naturkanon og gøre en særlig indsats for, at formidling og oplysning om vores rige, danske natur når ud til alle - herunder særligt de unge.

DJ: Spændende udspil

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen siger om grundlaget:

- Tankerne om et Grønt Danmarkskort er ikke nye, men de har ikke været på den tidligere regerings dagsorden. Det er de nu, og det er vi er godt tilfredse med. Det giver rigtig god mening at sikre en større sammenhæng mellem naturområderne i Danmark. Vigtigt er det dog at sige, at det ikke må betyde, at fokus flyttes væk fra naturen i det opdyrkede land, som trænger til et løft.

- Det lyder også spændende, at regeringen vil formulere en række mål på naturområdet med særligt blik for biodiversiteten. Her vil Danmarks Jægerforbund gerne hjælpe regeringen og Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen med at formulere målene – især i forhold til naturen i det dyrkede land.

- Regeringen ønsker også med dens Naturkanon at skabe bedre formidling om vores natur til blandt andet Danmarks ungdom. Og specielt her har vi meget at byde ind med fra Danmarks Jægerforbund, siger jægerformand Claus Lind Christensen, som glæder sig til det fortsatte gode samarbejde med Esben Lunde Larsen.

Ny Justitsminister

Med den nye regering har Danmark også fået en ny justitsminister, som allerede har meldt ud, at danskernes tryghed er hans mærkesag nummer ét. Derfor forventer Danmarks Jægerforbund, at den nye justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil fortsætte den afgående justitsminister Søren Pinds arbejde med at nedsætte et våbenråd, der kan rådgive politikerne om våbenlovgivning for det civile Danmark.

- Jeg er overbevist om, at Danmarks Jægerforbund kommer til at få et lige så godt samarbejde med Søren Pape Poulsen som med Søren Pind, som har stået i spidsen for det bedste samarbejde, vi har oplevet med Justitsministeriet i mange, mange år. Det vil vi i Danmarks Jægerforbund arbejde hårdt for kan fortsætte, siger Claus Lind Christensen, som ønsker Søren Pape Poulsen tillykke med udnævnelsen.   

Danmarks Jægerforbund regner med hurtigst muligt at få et møde med de to ministre, så det gode samarbejde kan cementeres.