OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. november 2016

Svær balance mellem jagt og liv

I disse uger skrives der et lille stykke historie i forvaltningen af kronvildt mellem Ørre og Sunds.
Her ligger den fredede Ovstrup Hede med en stor bestand af kronvildt og dåvildt. Dyrene er en plage for den fredede hedes naboer. Landmænd fortæller om store tab på deres afgrøder, fordi store flokke af Ovstrup Hedes hjorte trækker ud og æder afgrøder og tramper korn ned.

Tekst: Herning Folkeblad
Foto: Jette Martinussen

Hedens ejer, Aage V. Jensens Fonde, er gået ind i et samarbejde med de 12 lodsejere, der har jord op til Ovstrup Hede, om i fællesskab at regulere den store bestand af hjorte.

- Vi holder tre jagtdage sammen med naboerne. Det er de mange hundyr og deres kalve, der er en udfordring i forhold til skaderne på landmændenes afgrøder, siger driftsleder Jacob Skriver, der har ansvaret for plejen af Ovstrup Hede.

For den naturelskende fond skal jagten være bæredygtig. Fonden har som sit formål at værne om natur og dyreliv. På den anden side er der også hensynet til naboerne.

Give dyrene fred

- Jagt er et glimrende redskab til at forvalte naturen med. Opgaven for os har været at arrangere en jagt, der er etisk forsvarlig. Der må for eksempel kun skydes hundyr (hinder, red.) og deres kalve for at holde den reproduktive del af bestanden nede. Der må ikke skydes hjorte, fortæller Jacob Skriver.

Kronhjorte med deres gevir er jægernes foretrukne bytte. Det kan Jacob Skriver se på Ovstrup Hede. Der er ikke, skønner han, en han ældre end fem år i den store bestand. En kronhjort på Ovstrup Hede kan nemt have op mod 30 hunner i sit harem, hvor det halve antal er det normale.

En anden fordel ved de tre jagtdage er, at det letter presset på Ovstrup Hedes store bestand af hjortevildt. De må skydes fra 1. september og frem til 31. januar.

- Vi bestemmer ikke, hvornår folk går på jagt, men det er mit håb, at dyrene får fred i december og januar, når vi har haft de tre jagtdage, siger Jacob Skriver.

Omringet hede

Ovstrup Hede og naboerne på de omkringliggende ejendomme har været samlet til den første af de tre jagtdage. 120 jægere var på plads. Inde på heden spredte drivere roligt flokken af kronvildt, fortæller Jacob Skriver. I en ring om heden var jægere posteret i 75 skydetårne og ventede på dyrene. Inde på Ovstrup Hede havde Jacob Skriver udstationeret andre 15 jægere.

36 krondyr - hinder og kalve - blev skudt på de to timer, jagten varede. Andre 15 krondyr blev skudt på ejendomme længere nordpå, efter de var sluppet ud af ringen omkring Ovstrup Hede.

Hegn om marker mod hjorte

Gårdejer Kaj Jepsen har jord lige op til Ovstrup Hede mellem Sunds og Ørre.

Han har gennem årene mærket på sin pengepung, at bestanden af krondyr er vokset.
De store flokke trækker ud fra den fredede hede for at søge føde på landmændenes marker.

Han har sat for 150.000 kroner strømførende hegn op mellem en del af hans jorder og Ovstrup Hede.

- Det var tjent ind i løbet af det første år, fortæller Kaj Jepsen og fortsætter:

- Kronvildtet kommer i store flokke. De æder og træder afgrøderne ned ude på markerne. De graver kartofler op. Om foråret kan vi lægge kartofler den ene dag, og de er gravet op den næste dag. Jeg havde en bygmark, hvor kronvildtet trampede kornet ned lige før høst og åd af det. Det tog 20 procent af udbyttet. Derfor er jeg ovenud lykkelig for, at vi laver de fælles tre jagter, siger Kaj Jepsen.

Op mod 600 dyr

Ingen ved præcist, hvor stor bestanden af kronvildt er på Ovstrup Hede. Kaj Jepsen mener, at der lever mellem 300 og 600 dyr i området.

- Vi skal have reduceret den bestand. Problemet er, at der bliver skudt for få hinder og kalve. Selv om en jæger ser en hind gå forbi, så sidder han og venter på at kunne skyde en kronhjort i stedet. Vi skal have reduceret den reproducerende del af bestanden, altså hinderne og deres kalve, siger Kaj Jepsen.

Håber 100 dyr bliver skudt

Kaj Jepsen tog initiativet til de fælles jagter ved at kontakte driftsleder Jacob Skriver på Ovstrup Hede.

- Vi havde for tre år siden de første fælles jagter. Dengang blev 82 dyr skudt. Men så besluttede fonden, der ejer heden, at leje jagtretten ud på heden de næste to år. Det gjorde, at trykket blev endnu værre. Jeg håber, at vi får skudt 100 dyr under de her jagter, siger Kaj Jepsen.