OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. oktober 2016

Styrkelse af Danmarks Jægerforbunds naturvejledning

Danmarks Jægerforbund har traditionelt haft en stærk naturvejledning, og sådan vil det også forsat være. Med ekstra midler fra Nordea-fonden styrkes formidlingen nu på landsplan i projektet NaturligVis.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Jonas Milvang Nørregaard

Forleden offentliggjorde vi vores formidlingsprojekt NaturligVis, der skal bringe jagt og fiskeri ind på skoleskemaet hos landets unge mennesker. Igangsættelsen af projektet betyder en omstrukturering af formidlingsindsatsen, sådan at den styrkes over en bred kam og over hele landet.

DJ vil fortsat bruge det samme beløb på naturvejledning, som vi har gjort i de seneste mange år – det er midler fra fonde (i forhold til NaturligVis altså Nordea-fonden) der gør det muligt at opprioritere indsatsen i hele landet.

- Med den nye skolereform og den åbne skole er der kommet nye muligheder for at formidle jagt og natur til unge mennesker - blandet andet med besøg af frivillige i skolerne. Det er en mulighed, hvor vi kan komme direkte i kontakt med mange unge mennesker, som måske har en begrænset viden om naturen. Det vil vi meget gerne benytte os af, siger Niels Søndergaard, jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund, og understreger:

- De frivillige jægere og fiskere spiller en central rolle i forhold til eleverne. For når læreren tager det pædagogiske og didaktiske ansvar understøttet af undervisningsmaterialerne, giver det jægerne og lystfiskerne frie hænder til at møde eleverne i øjenhøjde – og på hinandens præmisser. Det har alt andet lige en større gennemslagskraft hos eleverne, at de møder en rigtig jæger eller lystfisker i stedet for ”bare” at læse om dem i en bog, siger Niels Søndergaard

Formidling styrkes i hele landet

Når Dansk Jagt- og skovbrugsmuseum flytter til Jylland, efterlader de et vakuum i forhold til formidlingen af jagt på Sjælland, som det er særligt vigtigt at fylde ud. Det medvirker DJ’s nye struktur i naturvejledningen til.

I forlængelse af projektet har Danmarks Jægerforbund nemlig fokus på, at mere ansvar og flere midler skal flyttes ud lokalt. De lokale jægere, kender de lokale forhold, og er derfor de bedste til at formidle den natur, som eleverne ser hver dag.

Naturformidlingen bliver optimeret i forhold til den struktur, der allerede eksisterer i Danmarks Jægerforbund med kredse og lokale jagtforeninger.

Her kan du blive lidt klogere på de enkelte punkter, naturformidlingen i Danmarks Jægerforbund tager udgangspunkt i.