OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. december 2016

Status på sagsbehandlingstider: Gode nyheder

Danmarks Jægerforbund har i en længere periode arbejdet med problematikken med lange sagsbehandlingstider i politiets administrative centre. Men nu er der gode nyheder: Begge centres sagsbehandlingstider er under 5 arbejdsdage.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Mange jægere og våbenejere oplevede utilfredsstillende lange sagsbehandlingstider, da politiet sammenlagde alle deres administrative opgaver i de to administrative centre, ACØ og ACV, i 2014. Oprindeligt var servicemålet en sagsbehandlingstid på 10 dage, men især det administrative center øst for Storebælt, ACØ, havde problemer med at leve op til servicemålet.

Derfor tog Danmarks Jægerforbund sammen med andre interessenter inden for våbenområdet arbejdstøjet på i et forsøg på at råbe centrene, rigspolitiet og politikerne op.

Kortere sagsbehandlingstider

I flere omgange har det medført en tilgang af ressource fra både rigspolitiet og politikerne. Og nu har arbejdet båret frugt: Sagsbehandlingstiden på nye tilladelser, fornyelse af tilladelser og våbenpas er på 5 arbejdsdage eller mindre.

Kvitteringen for registrering af hagl- og luftvåben lider pt. under tekniske problemer – og dermed lange eller ingen sagsbehandling, men det har reelt ikke nogen betydning for ansøgeren.

På grafen, der viser sagsbehandlingstidernes udvikling over tid, kan man se en arbejdspukkel for centrene omkring april/maj. Vær derfor ude i god tid, hvis du har behov for at få en ny tilladelse eller forny din gamle i foråret og sommeren. Det samme gør sig gældende med våbenpasset. Du kan se de andre grafer til sidst i artiklen.

Arbejdet fremadrettet

Fremadrettet kommer der til at ske to ting, som er relevante for jægerne: Til januar forventer politiet at komme med en dato for den forsinkede implementering af det lovbestemte digitale ansøgningssystem, som vi tidligere har skrevet om. Interessenterne på våbenområdet, herunder DJ, har haft mulighed for at testkøre systemet og komme med feedback, så vi håber, at det kan leve op til forventningerne, når det implementeres.

Derudover modtager vi i Jægerforbundet med jævne mellemrum opdateringer på sagsbehandlingstiderne fra de to centre. Disse opdateringer holder vi naturligvis et skarpt øje på og ved tegn på forringelser, tager vi igen fat i centre, politi og politikere.

Da centrene i sin tid blev oprettet var mange jægere skeptiske over, at de ikke længere kunne få en fornyelse af deres våbentilladelse, mens de sad i venteværelset hos lokalbetjenten, mens andre var glade over at de ikke længere skulle vente i uger på, at deres lokale betjent fik tid til ansøgningerne.

- Det er altid dejligt at se, at det benarbejde vi sammen med vores samarbejdspartnere har lagt hos både de administrative centre, rigspolitiet og justitsministeriet har fået bragt sagsbehandlingstiderne ned på et acceptabelt niveau, der er ens for alle. Nu skal vi sikre, at sagsbehandlingstiderne ikke stiger igen, og så skal vi holde øje med, at det nye digitale system kommer til at leve op til forventningerne for jægerne. Men lige nu ser det altså godt ud, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.