OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Spørgsmål om fornyelse af jagttegn

I disse dage modtager en række jægere et brev fra Naturstyrelsen, der meddeleler, at de ikke umiddelbart kan udstede jagttegnet. I første omgang er det dog ikke ensbetydende med, at du ikke får fornyet dit jagttegn. Læs mere her.

Danmarks Jægerforbund får i disse dage en del henvendelser fra bekymrede medlemmer, der har fået den opfattelse, at de ikke kan få fornyet deres jagttegn. Årsagen er, at de har modtaget et brev fra Naturstyrelsen, der angiver, at styrelsen ikke på nuværende tidspunkt kan udstede jagttegnet, idet der findes oplysninger i kriminalregistret omkring den pågældende person, der gør, at politiet ikke umiddelbart kan give samtykke til udstedelsen af jagttegnet.


Ifølge jagtlovens § 40, stk. 1, nr. 4 er det nemlig en betingelse for udstedelse af jagttegnet, at ansøgeren har samtykke fra justitsministeren (politiet).


Alle jægere undersøges hvert år i kriminalregistret, inden Naturstyrelsen kan give mulighed for indløsning af jagttegn for det kommende år. Hvis en jæger - af én eller anden grund – står i kriminalregistret, bliver hans cpr-nummer automatisk spyttet ud, og styrelsen kan derfor ikke tilbyde jægeren at indløse jagttegn, før politiets samtykke hertil foreligger. Politiet må imidlertid ikke uden en persons samtykke søge oplysninger om vedkommende i kriminalregistret, og derfor er det nødvendigt – hvis man ønsker fornyelse af jagttegnet - at man giver politiet tilladelse til at indhente de nødvendige oplysninger.


Hvis den forseelse, som er årsagen til, at man står i kriminalregistret, giver politiet anledning til at mene, at man ikke bør have adgang til våben (typisk voldssager eller overtrædelser af våben- og narkotikalovgivningen), vil politiet nægte samtykke til jagttegnet, hvorefter Naturstyrelsen ikke kan udstede jagttegnet.


I mange situationer har forseelsen imidlertid ingen betydning i forhold til politiets vurdering af personens egnethed til at have våben, og her vil politiet blot give det nødvendige samtykke, hvorefter ansøgeren kan forny sit jagttegn.


De breve, som Naturstyrelsen i denne tid sender ud, handler altså ikke om nægtelse af jagttegn, men er blot en anmodning om, at jagttegnsløseren giver samtykke til, at politiet må undersøge hans forhold i kriminalregistret. Hvis politiet giver samtykket til jagttegnet, vil ansøgeren efterfølgende få det.


Vi har på Jægerforbundets hjemmeside en beskrivelse af, hvordan politiet vurderer samtykke til jagttegn.

Tekst: Niels Henrik Simonsen, Danmarks Jægerforbund