OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Søren Pind: Revisionen af EU-våbendirektivet skal bekæmpe terror – ikke jægere

EU-Kommissionens forslag til revision af EU-våbendirektivet har fået en ublid medfart i store dele af EU og bliver karakteriseret som symbolpolitik i kølvandet på terrorangrebet i Paris. Siden fremsættelsen af forslaget har DJ arbejdet intenst på, at overbevise EU-parlamentarikere og nationale regeringer om, at forslaget i al væsentlighed vil ramme de lovlige våben, mens formålet i virkeligheden må være at stramme grebet om de illegale våben. Justitsminister Søren Pind er enig. Resultatet af gårsdagens ministerrådsmøde går jægernes vej.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

På nationalt niveau har Jægerforbundet i hele forløbet både været i tæt dialog med Justitsministeriet og gjort relevante folketingsudvalg opmærksom på rækken af de meget uheldige forslag til stramninger, der vil ramme helt skævt og gå ud over jægere og konkurrenceskytter.

På internationalt niveau arbejder Danmarks Jægerforbund i tæt samarbejde med FACE og Nordisk Jægersamvirke på at gøre europaparlamentarikerne opmærksom på, at det ikke tjener kampen mod terror at indføre en hovsa-lovgivning, som primært rammer legale våben. Omvendt bakker Jægerforbundet naturligvis op om en målrettet indsats mod illegale våben.

Pind: ønsker balanceret lovgivning

- Vi skal naturligvis gøre, hvad vi kan, for at sikre, at skydevåben ikke kommer i hænderne på terrorister og kriminelle. Derfor er EU’s indsats for at nedbringe den ulovlige handel med skydevåben i Europa også vigtig, siger justitsminister Søren Pind og fortsætter:

- Samtidig skal vi tænke os godt om, inden vi indfører nye og vidtgående initiativer. Vi skal jo ikke føre symbolpolitik, der skader mere, end det gavner. Nogle af de forslag, som er indeholdt i Kommissionens forslag, rejser flere spørgsmål, end de giver svar.

- For mig er det afgørende, at de nye regler målrettes mod at bekæmpe ulovlige skydevåben og ikke mod at forhindre lovlydige menneskers forsvarlige omgang med skydevåben til f.eks. jagt eller sportsskydning. Det handler om at finde en rimelig balance, og det vil jeg arbejde hårdt for at sikre under de kommende forhandlinger i Bruxelles, understreger Søren Pind.

DJ er på linje med Pind

I Danmarks Jægerforbund er vi helt på linje med justitsministeren i spørgsmålet om at nedbringe den illegale handel med skydevåben i Europa. Ministerens holdning til symbolpolitik og at der skal være balance i lovgivningen, støtter Jægerforbundet selvsagt også.

- Vi er meget tilfredse med Justitsministerens udmelding og håber naturligvis, at Danmark i de verserende forhandlinger (se sidst nyt nedenfor) frem mod sommer står hårdt på disse synspunkter, så vi ikke en gang til skal opleve symbolpolitik på våbenområdet, siger Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Vi er ikke blinde for, at når Kommissionen har fremlagt et forslag til revision af et direktiv, så vil der sandsynligvis – uanset samtlige lobbyisters anstrengelser – blive gennemført stramninger i en eller anden grad i forhold til den eksisterende lovgivning. Omvendt er vi meget bevidste om vores ansvar over for jægere og sportsskytter i denne sag.

- Derfor vil vi naturligvis fortsætte den gode dialog med justitsministeren og gennem FACE fortsætte vores lobbyarbejde over for de relevante fora i EU, heriblandt den målrettede indsats over for EU-parlamentarikerne, så vi kan få landet revisionen af direktivet på et acceptabelt niveau, så lovlydige jægere og sportsskytter ikke skal være syndebukke i en sag, der fra starten er kørt helt af sporet, siger Claus Lind.

Sidste (og godt) nyt i sagen

På gårsdagens ministerrådsmøde blev Kommissionens forslag til revideret EU-våbendirektiv behandlet. Sent i aftes forelå der et referat fra mødet, som indikerer, at den massive modstand fra de fleste EU-medlemslande begynder at bære frugt.

I forhold til minimumsalder for besiddelse af skydevåben lægges der op til, at det fortsat er op til det enkelte medlemsland at fastsætte en sådan. I relation til forslaget om helbredsundersøgelse forud for tilladelse til at erhverve og besidde skydevåben lægges der også op til, at det bliver et nationalt anliggende. Der synes også banet vej for, at f.eks. museer fortsat kan eje og fremvise våben, der er forbudte for civile.

- Der forestår dog stadig et stykke arbejde, før vi er i mål med de reviderede regler for de halvautomatiske våben og for handel med våben. Vi følger naturligvis sagen tæt og er i direkte dialog med både ministerium og Kommissionen, slutter Claus Lind.

Se hele referatet fra ministerrådsmødet: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2016/03/st06969_en16_pdf/

Se mere på Jægerforbundets hjemmeside under: Revision af EU-våbendirektivet