OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. april 2016

Sømarke Markvildtlav tildelt DJ’s interne Jægerpris

Hovedbestyrelsesmedlem Kaj Refslund uddelte den interne Jægerpris til Sømarke Markvildtlav, der på dagen var repræsenteret ved René Rask Bruun og Flemming Hansen. Prisen, der er en ny hædersbevisning i Jægerforbundet, gives til en modtager, der har taget et ekstraordinært og modigt initiativ, som fremmer jægernes, jagtens og/eller naturens sag i det brede og langsigtede perspektiv.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Kaj Refslund motiverede tildelingen af prisen og fortalte, at det to år gamle Sømarke Markvildtlav, som er beliggende på Østmøn, er terrænvært for Danmarks Jægerforbunds ”Translokationsprojekt”. Med det menes forsøg med flytning af agerhøns fra en bæredygtig bestand på én biotop til en anden, hvor der mangler fugle, og hvor disse ikke øges i antal blot ved biotopforbedringer og regulering af prædatorer. 

Op til Translokationsprojektet har deltagerne gjort meget for at udvikle den optimale biotop til op til 40 agerhøns, som indfanges af blandt de vilde bestande på Sjælland og udsættes i denne tid. 

Lavet lægger meget tid og mange kræfter i arbejdet med projektet. Blandt andet pejles agerhønsene en gang ugentligt, og der er opsat og indkøbt 40 fodertønder. Der er også anlagt vildtagre, lavet græsningsaftaler og mange andre tiltag for at få projektet til at lykkes. 

De hører til her!
Derudover stiller lavets deltager altid op og hjælper markvildtsrådgiver Lene Midtgaard både med montering af sendere på agerhøns og mange andre praktiske ting, både tidlig morgen og i weekender.

Lene Midtgaard fortæller, at de som markvildtlav er et aktiv, da deltagerne har stor forståelse for projektets rammer og vilkår og altid har en positiv tilgang – lige meget om det drejer sig om jordprøver eller indfangning af insekter til Økologisk rum. De er oprigtigt interesseret i alt, hvad projektet rummer. 

For at karakterisere markvildtlavets ånd citerer Lene Midtgaard en af lavdeltagerne for en bemærkning i forbindelse med i translokationsprojektets spæde start: ”Det er ikke for at kunne gå på jagt efter agerhønsene, vi ønsker dem, vi vil gerne have dem tilbage, fordi de hører til her.”