OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Sømarke Markvildtlav donerer pris på 10.000 kr. til Jægernes Naturfond

Den 30. april blev Sømarke Markvildtlav på Møn tildelt DJ’s interne Jægerpris på 10.000 kr. for deres arbejde som terrænvært for Danmarks Jægerforbunds Translokationsprojekt. Markvildtlavet donerer nu prisen til Jægernes Naturfond, som har støttet projektet økonomisk.

Tekst: Redaktionen

Hæderen og prisen på 10.000 kr. modtog Sømarke Markvildtlav for deres store arbejde på Translokationsprojektet. Projektet har bestået i flytningen af agerhøns fra bæredygtige bestande på Sydsjælland til opbygning af en ny på Møn. Især har Sømarke Markvildtlav imponeret med deres enorme frivillige indsats.

Som Lene Midtgaard, der er DJ’s markvildtkonsulent på translokationsprojektet, udtrykker det, er de stillet op til alle slags opgaver og på alle tidspunkter af døgnet.

Under projektet har Sømarke Markvildtlav bl.a. hjulpet med udviklingen af optimale forhold for at få flyttet agerhønsene til en ny biotop med ugentlig pejling af høns, indkøb og opsætning af 40 fodertønder og anlægning af græsningsaftaler og mærkning af hønsene.

Translokationsprojektet har modtaget 10.000 kr. i økonomisk støtte fra Jægernes Naturfond, og de penge sender Sømarke Markvildtlav altså nu tilbage til fonden i form af den pengepræmie, som lavet har modaget for sin indsats.

Og hvorfor så den store gavmildhed? Som Lene Midtgaard siger, er ildsjælenes enorme engagement i projektet medvirkende faktor, når prismodtagerne uden tøven sender præmien derhen, hvor den kan gøre endnu mere godt for vildtet.

- De mener, at pengene bør bruges til mere af det gode, som de allerede er del af, siger Lene Midtgaard.

Ifølge hende, har de gennem hele projektet haft stor forståelse for rammerne og altid haft en positiv tilgang – en tilgang, der nu også har et særdeles gavmildt islæt.