OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Søg Plant for Vildtet-ordningen om et tilskud

Tilskudsordningen ”Plant for Vildtet” rummer en årlig pulje på 1,5 mio. kr. Alle lodsejere kan søge ordningen om et tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vildtet. Det kan eksempelvis være vildtremiser, hegn eller krat, som kan være med til at skabe yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ for vildtet.

– Mange af især buskenes blomster og frugter er vigtige fødekilder for både dyr og insekter. Der kan søges om tilskud til 38 udvalgte træ- og buskarter, der alle har en gavnlig effekt på vildtet. Tilskuddet er på 75 % af planternes pris. Beløbet er skattepligtigt og indberettes til SKAT, siger biolog Ditte Christina Olrik fra Naturstyrelsen Nordsjælland, som står for den praktiske håndtering af tilskudsordningen.

Er man i tvivl om, hvilke af de 38 arter der egner sig bedst til stedet, hvor man har tænkt sig at plante, kan man blive klogere på plantevalg.dk.

Naturstyrelsens hjemmeside kan man finde et ansøgningsskema samt hente inspiration til, hvordan en vildtplantning kan se ud, og læse mere om ”Plant for Vildtet”.

I 2011 etablerede Naturstyrelsen en særlig tilskudsordning under Plant for Vildtet målrettet hasselmus og birkemus. Der er afsat en årlig pulje på 0,5 mio. kr. til denne ordning, og der ydes et tilskud på 90 % af planternes pris, men der stilles særlige krav til plantningernes design, placering og indhold af træer og buske.

Denne særlige tilskudsordning kan kun søges i udvalgte kommuner, hvor de to arter findes eller med stor sandsynlighed forventes at forekomme. Ansøgningsskema og mere information kan findes via førnævnte link.

Der er ansøgningsfrist til ordningerne den 30. april 2016 (disse planter leveres i de første to uger af november 2016) og den 31. oktober 2016 (planterne leveres i de to første uger i april 2017).

Tekst: Carsten Dahl-Hansen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Naturstyrelsen