OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. maj 2016

Skyd ikke GPS-mårhunde under bukkejagten

Mårhunde må reguleres året rundt, og jægere på årets bukkejagt må derfor hellere end gerne skyde mårhunde, hvis der opstår mulighed for det. Men skyd ikke mårhunde, der bærer halsbånd. Det er nemlig de såkaldte Judasdyr, som hjælper til i kampen mod den invasive art ved hjælp af GPS-sendere.

Tekst: Naturstyrelsen

Alle oplysninger om sete mårhunde er nyttige. Mårhundene er forholdsvis lette at fange i fælder i sommertiden, og har man først fanget én, så kan magen oftest fanges via påsætning af GPS halsbånd på den fangne og pejling et par dage efter.

Parrene finder næsten altid hurtigt sammen igen.

Skydes en mårhund kan udsætning af judasdyr af samme køn give tilsvarende resultat. Der findes i dag i alt 20 Judasdyr med GPS-halsbånd. Vedlagt ses et kort med de positioner, som judasmårhundene havde d. 13 maj. 2016.

Må reguleres året rundt
Hvis man ser eller skyder en mårhund, bedes man ringe til en af Danmarks Jægerforbunds mårhundereguleringsjægere. De kan hjælpe med at rådgive om den videre indsats. Se tlf.nr. og e-mail her

Man kan også ringe til Naturstyrelsen Blåvandshuk, der håndterer judasmårhundene i samråd med mårhundereguleringsjægerne tlf: 72 54 30 00 evt. e-mail: blh@nst.dk

Den officielle jagttid på mårhund løber fra 1. september til 31. januar for alle jægere. Mårhund må derudover reguleres året rundt.

Halvanden time før og efter
Regulering kan ske ved beskydning og ved fældefangst. Regulering med skydevåben må foretages fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

Mårhunde må reguleres fra skydetårne og platforme – også med haglgevær. Der må reguleres ved foderplads, og det er tilladt at anvende kunstigt lys til reguleringen.

Læs mere om mårhunden her

Judas-mårhund der "spiller død" i en gåserede. Foto: Naturstyrelsen.

Judas-mårhund der "spiller død" i en gåserede. Foto: Naturstyrelsen.