OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. marts 2016

Sæsonens sidste vinger og vinderne af årets hovedpræmier

Her en måned efter at jagtsæsonen 2015/16 er afsluttet, har vingeundersøgelsen i alt modtaget 13.191 vinger. Sammenlignet med sidste sæson har vi modtaget lidt færre vinger, da vi nåede op på 13.899 ved udgangen af februar i sidste sæson. Igennem hele sæsonen 2014/15 indsendte 457 jægere imellem 1 og 619 vinger, med et gennemsnit på 28 vinger per jæger.

Tekst: Thomas Kjær Christensen, DCE, Aarhus Universitet

Årets største overraskelse var, som tidligere nævnt, at vi fik indsendt et rekordstort antal vinger af atlingand, men også skeand, sortand, taffeland og blishøne blev indsendt i større tal end i sidste sæson. Ederfugl, hvinand og bjergand blev derimod indsendt meget fåtalligt. Dette er måske lidt overraskende for ederfugl, mens det er meget tilfældigt, om vi overhovedet modtager vinger fra bjergand, som ikke nedlægges i store antal i Danmark.

I forhold til den forrige sæson, hvor kortnæbbet gås måtte jages i januar måned, og hvor 47% af de indsendte vinger af kortnæbbet gås var fra fugle nedlagt i januar, betød fredningen i januar i denne sæson et markant fald for denne art. Der blev indsendt 3 vinger fra januar, hvilket svarer til 1,6% af alle vinger fra kortnæbbet gås i sæsonen. Disse indrapporteringer kan dog skyldes fejldateringer på vingekuverterne eller afspejle problemer med artsbestemmelse af gæs, som ikke altid er helt nemt.

Fordelingen af vinger for samlede artsgrupper indsendt de enkelte måneder er vist i figur 1, mens figur 2 viser, med hvilken andel de enkelte arter er nedlagt gennem jagtsæsonen.

Årets hovedpræmier er udtrukket

Som normalt er alle jægere, der har indsendt vinger gennem sæsonen, med i lodtrækningen om årets hovedpræmier. Lodtrækningen foregår på den måde, at alle, der indsender 1-10 vinger, har én vinderchance, indsender man 11-20 vinger, er der to chancer, 21-30 vinger tre chancer osv. Med sæsonens fordeling af vinger og jægere var der i alt 1.558 lodder i årets trækning.

Følgende vindere blev udtrukket:

  1. Duejagt i England med Buhls Jagtrejser: Palle Kristensen, Varde
  2. Gavekort på kr. 1.000,- fra Danmarks Jægerforbund til Korsholm: Hans Henrik Brun Thomsen, Oksbøl

Blandt de jægere, der indsendte vinger i løbet af februar, er der udtrukket én vinder af en kniv. Den heldige blev: Rasmus Morel, Bording.

Alle vindere vil blive kontaktet direkte, men kan også ses på vingeundersøgelsens hjemmeside, hvor man også kan se en oversigt over samtlige årets vindere af knive.

Der skal rettes en meget stor tak til alle de jægere, der gennem sæsonen har bidraget med vinger. Ikke alle har været så heldige at vinde en jagtkniv sponseret af Danmarks Jægerforbund, men vi håber, at mange vil være med igen, når der starter en ny sæson til september. Vingekuverter kan rekvireres hele året ved at indsende navn og adresse på mail vinger@bios.au.dk eller på telefon 87155000.

God sommer

Thomas Kjær Christensen