OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. april 2016

Pilotkursus for bestyrelserne i Jægerrådene

Et nyt kursus for bestyrelser i landets jægerråd er nu på trapperne efter en "pilotkursus", hvor der er blevet høstet erfaringer. Næste skridt er at få jægerrådsuddannelsen og kursus udbudt lokalt.

Tekst: Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Der er blevet afholdt et komprimeret pilotkursus for bestyrelsesmedlemmer i jægerrådene, som erfaringsgrundlag for de kommende Jægerrådskurser. Deltagerne har givet gode og konstruktive input, og vi er nu klar til at udarbejde det endelige kursuskoncept, så vi kan udbyde lokale kurser for bestyrelserne i Jægerrådene.

Vi forventer at afholde et kursus i hver kreds og opfordrer til, at man deltager på tværs af kredsene, så erfaringsudvekslingen på landsplan styrkes.

Tilbagemeldingerne fra deltagerne i pilotkurset har blandt andet fokuseret på ønsker om...

  • en øget styrkelse af kommunikationen i mellem de forskellige niveauer i organisationen.
  • at få værktøjer til at strukturere og effektivisere bestyrelsesarbejdet.
  • en øget klarhed omkring Jægerrådenes generelle rolle, og ikke mindst deres rolle i forhold til kredsene.
  • at vi tør stille større krav til de frivillige.
  • og overvejelser om en mentorordning og et stort ønske om, at administrationen kommer mere ud. Dette gælder især organisationskonsulenten.

Arbejdet med udarbejdelse af funktionsbeskrivelser for rollerne i bestyrelsen og koordinatorer er tiltrængt. 

Motivationen for den frivillige indsats i Jægerrådene er først og fremmest muligheden for at få politisk indflydelse. Ikke bare lokalt, men i særdeleshed også på det landspolitiske. Og mulighed for modtage en kompetencegivende uddannelse.

Formålet er sammenhængskraft

Formålet med Jægerrådskurserne er at introducere nyvalgte og fungerede Jægerrådsmedlemmer til det lokale jagtpolitiske arbejde i kommunen og sikre klarhed om Jægerrådets opgave lokalt og i sammenhæng til DJ´s vision, mission, overordnede strategier og målsætninger.

Formålet er også, at medvirke til en større sammenhængskraft i organisationsarbejdet og den politiske proces, så der kan sikres lokal indflydelse i samarbejdet med myndigheder og andre interesseorganisationer.

Det er endvidere et mål at styrke samarbejdet og synergien mellem tillidsfolk og administration og få anskueliggjort værdikæderne.

Kurset er en opfølgning/et udkomme af handlingsplanen for Jægerrådene, og opgaverne er fastlagt i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund.

Planen er nu at få det endelige koncept for jægerrådsuddannelsen på plads og få det udbudt lokalt.