OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. juni 2016

Ny hjemmeside til Nordisk Jægersamvirke

De nordiske jægerforbund samarbejder igennem Nordisk Jægersamvirke om de sager, hvor vi står stærkere som ét samlet norden. Det gør sig for eksempel gældende i EU-arbejdet. Nu har organisationen fået en ny hjemmeside, og det er alletiders lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med dem.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

De nordiske jægerforbunds samarbejde, Nordisk Jægersamvirke, har fået ny hjemmeside.

På hjemmesiden kan du finde informationer om reglerne for at tage på jagt i vores nordiske nabolande. Du kan også læse mere om samarbejdet.

Nordisk Jægersamvirke blev grundlagt i 1947 og repræsenterer i dag ca. 600.000 jægere i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Island.

Samarbejdets mål er at fremme og udvikle den nordiske jagttradition., og at den nordiske jagttradition og -etik bliver en bæredygtig model i europæisk jagt- og vildtforvaltning.

Medlemslandene mødes jævnligt, og har blandt andet ansat en fælles lobbyist i Bruxelles til at sikre at målene opfyldes.