OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. november 2016

Ny bog: Hvorfor går mennesker på jagt?

Forlaget Klim udsender i dag bogen ’Jagt’, der blandt andet er blevet til ved hjælp af støtte fra DJ. Bogen er hverken for eller imod jagt, men den undersøger menneskers forhold til jagten og de moralske og etiske udfordringer, det er godt at være bekendte med som moderne jæger.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Den nye bog hedder ’Jagt – Natur, mennesker, dyr og drab’ og kommer i handlen i dag. Bogen koster 250 kroner, men medlemmer af Danmarks Jægerforbund kan købe den for 200 kroner ved at skrive og bestille den hos forlagsredaktør Karen Lise Søndergaard Brandt på mail: karenlise@klim.dk

Du skal blot skrive, at du er medlem af DJ.

I Indledningen til bogen står der blandt andet:

Jagt er at være til stede – i naturen, i øjeblikket. Jagt er også gennem drab at sikre sig føden. Jagt er årsag til mange og lange indædte diskussioner om værdier, dyr og natursyn. Denne bog er et forsøg på at tænke over dette.  

Bogens forfattere har i fællesskab undret sig over jagten og forsøger med denne bog at kaste lys over fænomenet. Hvad skyldes den store interesse for at tage på jagt? Hvilke former for jagt findes der? Hvordan har jagten ændret sig gennem historien? Hvad sker der, når vi dræber dyret? Er der forskel på inuittens hvaldrab og byboerens drab af fasanen? Hvad betyder jagtens ritualer og sprog for forståelsen af den? Hvilken opfattelse af mænd, kvinder dyr og natur udtrykker jagten? Hvilke værdier er det, som jagten understøtter og udfordrer?

Vores håb er, at denne bog vil oplyse og udfordre både jægere og jagtmodstandere, dem, der er ligeglade og dem, der er i tvivl om fænomenet. Vi ønsker ikke at argumentere for eller imod jagt som sådan, men at vise, hvordan jagten kan ses som et spejl, hvor vi kan se os selv og vores naturforståelse her i begyndelsen af den 21. århundrede. Vi vil til gengæld gerne give læseren lyst til at tænke videre over sit eget forhold til det at bevæge sig udenfor og dræbe dyr – og måske skabe en lidt bedre forståelse for de mange synspunkter, som dukker op, når jægere og jagtmodstandere krydser klinger.

Bogens fem forfattere er Mickey Gjerris, Sune Borkfelt, Christian Gamborg, Jes Harfeld og Sara Kondrup. Det sidste kapitel er dog skrevet af formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen.

’Jagt – Natur, mennesker, dyr og drab’ bliver anmeldt i januar-nummeret af Jæger.