OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. december 2016

Minister klar med plan for kronvildtet

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er klar med en forvaltningsplan for kronvildtet, der skal gælde fra 2017. Kernen i ministerens plan er kortere jagttid på hjorte og længere jagttid på kalve.

Tekst: Redaktionen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Max Steinar, Danmarks Jægerforbund

Et stort punktum blev i dag sat i arbejdet på at få en ny forvaltning af det danske kronvildt. Det skete, da miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) kl. 13.00 udsendte en pressemeddelelse med hovedtrækkene i en ny forvaltningsplan, der skal gælde fra 2017 og tre år frem.

De nye jagttider kommer til at hedde:

  • Hjorte ældre end spidshjort: 16. oktober til 31. december
  • Spidshjort: 1. september til 31. januar
  • Hind: 1. oktober til 31 januar
  • Kronkalv: 1. september til 28. februar

I ministerens plan lægges der op til, at man lokalt kan fastsætte kortere jagttider. Det bliver fremover obligatorisk at indberette køn på nedlagt kronvildt, og der kommer et forbud mod at fodre med valset korn og kraftfoder.

God jagt, men …

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen siger om ministerens forvaltningsplan:

- Hvis man udelukkende anskuer planen fra jægernes synspunkt, er det en udmærket plan. Vi får øget jagttid på kalve mod at opgive noget af jagttiden på hjort ældre end spidshjort, og vi slipper for arealkrav. Der er god jagt i det her – ganske enkelt. Men da Danmarks Jægerforbund samtidig bakker op om Vildtforvaltningsrådets målsætninger om en mere harmonisk bestandssammensætning, er jeg bekymret for, at ministerens plan ikke rækker, siger Claus Lind Christensen, som samtidig tilføjer:

- Nu får vi jægere tre år til at vise, at vi kan løfte opgaven. Ministeren har valgt kun i vist omfang at følge Vildtforvaltningsrådets indstilling, og jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg ville ønske, at ministeren havde fremlagt sin plan for medlemmerne af Vildtforvaltningsrådet først. Den helt store styrke ved rådet er, at vi på tværs af interessegrupper indgår kompromisser og bliver enige om, hvilken vej vi skal gå. Det giver et fantastisk ejerskab til de beslutninger, der bliver truffet. Derfor er jeg også glad for, at Venstres ordfører på området Thomas Danielsen udtaler, at der fortsat er fuld tillid til rådet, for det, mener jeg, er helt essentielt for det videre arbejde med at sikre en mere harmonisk bestand af kronvildt og for jagtpolitikken i sin helhed, siger Claus Lind Christensen.

Planen skal diskuteres i hovedbestyrelsen

Den 20. januar bliver ministerens forvaltningsplan diskuteret på et bestyrelsesmøde i Danmarks Jægerforbund, og herefter bliver planen behandlet i Jægerforbundets Hjortevildtudvalg, hvor formand Norbert F. V. Ravnsbæk skal sidde i spidsen for det videre arbejde med den nye plan:

- Ministeren har udfærdiget sin egen plan for den fremtidige kronvildtforvaltning og har dermed valgt ikke at følge indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet. Vi står i en situation, hvor der kommer fokus på det frivillige og lokale arbejde, som har pågået de seneste næsten 15 år, og som vi skal arbejde videre på med øget fokus på det regionale og lokale forvaltningsarbejde, siger Norbert F. V. Ravnsbæk.

Du kan læse Thomas Danielsens (V) svar på DJ's spørgsmål til ministeren om forvaltningsplanen her.

Du kan læse pressemeddelelsen på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.