OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. november 2016

Med pibesvanerne fra Sibirien til Thy

Det var helt urimeligt godt vejr for årstiden, da Nationalpark Thy fredag den 11. november lagde ramme til en dag med fokus på vores mindste svane, pibesvanen. Sammen med Jægerforbundet, Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening var nationalparkens formidlingstjeneste værter ved et både smukt og spændende naturarrangement ved Nors Sø.

Tekst: Mette Hesselholt Henne Hansen
Foto: Mette Hesselholt Henne Hansen

Søen lå spejlblank som baggrund til badepladsen, hvor 26 dygtige elever fra Nors Skole deltog sammen med fugleforskere og gæster fra både ind- og udland.

Et stort engelsk projekt “Flight of the Swans” sætter dette efterår fokus på den lille gulnæbbede svane, som er svanernes langdistance-trækker: Trækruten går fra yngleområderne på den arktiske tundra til vinterkvarterene langs Vesteuropas kyster. I år har svanerne fået selskab. Paraglideren Sacha Dench fra Wildfowl & Wetlands Trust i Storbritannien har sat sig som mål at følge en flok pibesvaner hele vejen fra ynglepladserne til vinterkvarteret i Slimbridge, England.

Ekspeditionen har til formål at skabe opmærksomhed om pibesvanerne, som de seneste årtier har oplevet en kraftig tilbagegang, fra omkring 29.000 individer i 1995 til blot 18.000 i 2010. Undervejs på trækruten er afholdt og planlagt lokale arrangementer, der hvor svanerne lander.

Ejner Frøkjær og Else Østergaard Andersen fra Nationalpark Thy bød velkommen og blev fulgt af en talerække med blandt andre svane-eksperten Bjarke Laubek, Iben Hove Sørensen fra Jægerforbundet og Julia Newth og Ruth Cromie fra Wildfowl & Wetlands Trust. De britiske gæster havde stor ros til overs for de danske jægere og Jægerforbundet for deres indsats i udfasningen af blyhagl, som er en medvirkende faktor i pibesvanernes tilbagegang. Musikeren Anders Mikkelsen opførte sangen “På hvide vinger”, som han havde skrevet til dagen.

Til sidst kom eleverne fra Nors Skole til mikrofonen, og fortalte om deres skoleprojekt om pibesvanen, som de leverede flot på engelsk. Ud over det, de havde lært i klasseværelset, fik eleverne lov at dissekere gæs på bålpladsen og at opleve søens fugleliv. For lige at sætte trumf på oplevelsen, kom en havørn flyvende ind over søens svaner, fik gæs og ænder på vingerne og lavede jagtopvisning for øjnene af de imponerede børn.

Ved bålpladsen bød Nationalpark Thy på øl fra det lokale bryghus samt kronhjortegryde over bål. Hertil stod eleverne fra Nors Skole for at brystpartere 19 kortnæbbede gæs og en enkelt grågås, som også fik en tur på grillristen.

Ligesom trækfuglene er ekspeditionen underlagt vejrets luner, så Sascha Dench var ikke ankommet som oprindeligt planlagt, men befandt sig sammen med sin pibesvaneflok i Polen. Eleverne fra Nors Skole fik dog stadig talt med hende og stillet deres planlagte spørgsmål via en Skype-forbindelse fra teltet ved Nors Sø.

Turen sluttede med en fugletur i området under ledelse af Poul Hald-Mortensen fra Dansk Ornitologisk Forening. Skønt Nors Sø kun bød på knopsvaner og sangsvaner fredag, lykkedes det at finde en fin familie på fem pibesvaner ved den nærliggende Ørum Sø.

Se billeder fra Flight of the swans her

Created with flickr embed.