OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. november 2016

Mandø skal være en naturperle midt i verdensarven

Med et budget på ca. 25 mio. kr. skal Mandø være en naturperle midt i UNESCO verdensarven og Nationalpark Vadehavet.

Tekst: Pressemeddelelse, Den Danske Naturfond
Foto: Thomas Iversen, Danmarks Jægerforbund

Med sine ca. 800 ha beskyttet af diger på alle sider og placering langt ude på vadehavssletterne har Mandø stort potentiale for at blive en naturperle og tilbyde unikke naturoplevelser. Den udvikling vil Esbjerg Kommune, Den Danske Naturfond, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og Sydvestjysk Udviklingsforum i tæt samarbejde med Mandøboerne bakke op med et nyt projekt.

Både i Danmark og internationalt har Mandø en unik betydning for fugle. Hvert år passerer millioner af fugle forbi den lille ø på en af verdens største trækruter fra det sydlige Afrika til Arktis. Planen er at lægge dele af Mandøs traditionelle landbrug om til mindre intensiv drift og mere natur. I tæt dialog med Mandøboerne er det første skridt at undersøge, om det er muligt at samle det traditionelle landbrug gennem køb, salg eller bytte af jord, så naturen får bedre betingelser, og samtidig sikre, at de Mandøboere, der fortsat har deres indtægt fra landbruget, også har mulighed for det i fremtiden.

Fokus på udvikling

Projektet skal skabe udvikling, men også understøtte de eksisterende erhverv og arbejdspladser på Mandø. Derfor har projektet ikke alene fokus på at løfte forholdene for naturen og fuglene. Landbruget skal fortsat kunne eksistere på øen, og der skal gøres mere for, at besøgende på øen kan få gode oplevelser, uden at det er i konflikt med de fastboende.

Den Danske Naturfond finansierer størstedelen af projektet, mens Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet har afsat henholdsvis 2,8 mio. kr. og 0,9 mio. kr. til at forberede projektet.

- Naturen på Mandø er ganske særlig, og det er oplagt at lade den være central i den videre udvikling af øen. Det lokale ejerskab er en afgørende drivkraft, og med de rette vilkår for øens beboere, naturen og en bæredygtig turisme kan projektet styrke Mandøs fremtid, siger borgmester, Johnny Søtrup.

Den Danske Naturfond ser også et stort potentiale i projektet.

- Perspektiverne for udvikling af naturen på Mandø er så positive, at vi er overbeviste om, at projektet kan give plads til et stykke natur helt i særklasse, siger Lauritz B. Holm-Nielsen, formand for Den Danske Naturfond.

For øens beboere er projektets lokale forankring altafgørende.

- Man skal kunne leve på og af Mandø, og derfor er det et kardinalpunkt, at det er et projekt, som vi selv er en del af og tager ansvar for, siger formanden for Mandø Fællesråd, Claus Christensen.

Med beliggenheden midt i UNESCO’s verdensarv fremhæver formanden for Nationalpark Vadehavet, Janne J. Liburd, Mandø som perlen i nationalparken.

- Udviklingen af bæredygtige naturoplevelser vil ske med respekt for verdensarvens enestående, universelle værdier og i tæt dialog med lokalbefolkningen for at sikre, at Mandø er et godt sted at bo og besøge for både nu- og fremtidige generationer, siger formanden for Nationalpark Vadehavet, Janne J. Liburd.