OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. september 2016

Kvalificering af spørgsmål til jagtprøven

Jagttegnslærerforeningen har i en pressemeddelelse gjort opmærksom på problemer med spørgsmålsstilling ved jagtprøven. Danmarks Jægerforbund er enige i, at det kan gøres bedre, og vi mener, at dialog med myndighederne er vejen frem.

Tekst: Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbund har allerede en god dialog med SVANA (Styrelsen for Vand og Naturforvaltning), og vi har igennem flere år anbefalet, at vi medvirker til kvalificering af spørgsmålene til jagtprøven. Det vil vi stadig gerne.

Danmarks Jægerforbund har flere gange over for SVANA gjort opmærksom på spørgsmål i jagtprøven, der tilsyneladende har givet anledning til tvivl hos jagttegnsaspiranterne, hvilket vi naturligvis mener er utilfredsstillende, og at en bedre kvalificering af spørgsmålene til jagtprøve kunne medvirke til, at det ikke sker. Kvalificeringen kunne f.eks. ske ved, at DJ, jagttegnslærerforeningen og måske en repræsentant for jagttegnsapiranterne – der netop har bestået prøven – i fællesskab med SVANA og Naturstyrelsens prøvesagkyndige fik spørgsmålene til gennemsyn.   

Danmarks Jægerforbund har stor forståelse for, at spørgsmålene til jagtprøven ikke er kendt på forhånd, da det giver anledning til en langt bedre og mere forankret indlæring. Kendes spørgsmålene på forhånd, ansporer det let til udenadslære, som var udbredt praksis ved den gamle prøve.

Styrken ved, at spørgsmålene ikke er kendt, er, at aspiranten har forståelse for emnet, for ellers kan de ikke besvare ukendte spørgsmål korrekt. For at bestå jagtprøven i dag kræves mere faktisk viden hos aspiranten, og dermed sikres det, at aspiranterne bliver mere ”helstøbte” nye jægere.

Inddrag erfaringer fra køreprøven

Til sammenligning kvalificeres spørgsmål til køreprøven ved, at Rigspolitiet udarbejder spørgsmål, som præsenteres for en ”kriteriegruppe” (kontrolgruppe), som kan kommen med anbefalinger. I kriteriegruppen sidder formanden for dansk kørelærerunion, en repræsentant for Forsvaret og en psykolog.

Endelig testes køreprøven på elever fra tekniske skoler, som har kørekort, inden prøven kommer i brug. Tilsvarende kunne vi gøre med jagtprøven. 

Klagepraksis

Samtidig kunne det overvejes om klager over såvel den teoretiske som den praktiske skulle tilgå en uvildig instans hos myndighederne. I dag er det det område hos SVANA, som udarbejder spørgsmål, der også behandler klagerne. Større transparens over klagehåndtering vil være hensigtsmæssigt.