OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. november 2016

Konference om Økologisk rum og biodiversitet

Onsdag d. 30 november afholder Danmarks Jægerforbund i Jagtens Hus konference om Økologisk rum og biodiversitet. Det bliver en spændende dag for alle, der arbejder med naturen i det åbne land, hvor nyeste viden om biodiversitet i det åbne land er på dagsordenen. Læs mere om konferencen og om tilmelding her.

Tekst: Danmarks Jægerforbund

Projektet Økologisk rum og biodiversitet i det åbne land er et forskningssamarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Institut for Bioscience - Kalø, Aarhus universitet (forkortet DCE).

Projektets mål er at undersøge, hvordan vildtvenlige tiltag på landbrugsjord kan være med til at understøtte og udvikle biodiversiteten i og omkring den moderne landbrugsdrift. Bl.a. hvorvidt en mere målrettet forvaltningsindsats, overfor hare og agerhøne, kan resultere i større biodiversitet i det åbne land. 

På konferencen om Økologisk rum og biodiversitet formidles den nyeste viden fra projektet, og på programmet er en række foredrag og debatter ved forskere og eksperter på området.

Konferencen finder sted onsdag den 30. november 2016 v. Jagtens Hus, Kalø. 

Prisen for deltagelse er 200 kr., og der er stadig ledige pladser.

Tilmeldingen er åben og findes via dette link:

Tilmelding til Økologisk rum konference.

 

PROGRAM

Onsdag den 30. november

Kl. 9.00 – 9.30 Ankomst og registrering

Kl. 9.30 – 9.35 Velkomst v/Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Kl. 9.35 – 10.00 Hvorfor er biodiversitet overhovedet noget vi skal bekymre os om? v/Morten DD Hansen, Naturhistorisk Museum

Kl. 10.05 – 10.30 Hvad er økologisk rum – og hvordan ser det ud i det moderne landbrugslandskab? v/Toke Høye, DCE Aarhus Universitet

Kl. 10.35 – 11.00 Lodsejerens motivation og brugen af økologisk rum i rådgivningen v/Sebastian Behnke, Danmarks Jægerforbund

Kl. 11.05 – 11.30 Hvilke forandringer har markvildtlavene skabt i landskabet? v/Thomas Iversen, Danmarks Jægerforbund

Kl. 11.30 – 12.00 Opfølgende spørgsmål til formiddagens oplæg v/ordstyrer Niels Søndergaard

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost

Kl. 12.45 – 13.10 Hvad udvider det økologiske rum og skaber biodiversitet i landbrugslandskabet? v/Andrea Oddershede, DCE, Aarhus Universitet

Kl. 13.15 – 13.35 Hvad kan arealforvalteren lære af biodiversitetsprojektet Biowide? v/Rasmus Ejrnæs, DCE, Aarhus Universitet

Kl. 13.40 – 13.55 Udviklingen af et scorekort for biodiversitet i agerlandet v/Andrea Oddershede, DCE, Aarhus universitet

Kl. 14.00 – 14.20 Brugen af scorekort i rådgivningen om terrænpleje v/Jesper Kjær Illemann, Danmarks Jægerforbund

Kl. 14.25 – 14.45 Landbrugsstøtte og biodiversitet v/Kim Holm Boesen og Jannik Elmegaard, NaturErhvervstyrelsen

Kl. 14.50 – 15.10 Biodiversiteten i fremtidens landbrug v/Henrik Bertelsen, Landbrug & Fødevarer

Kl. 15.10 – 15.45 Opfølgende spørgsmål til eftermiddagens program v/ordstyrer Niels Søndergaard.