OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. juni 2016

Kom med indstillinger til 15. juni Fondens Naturpris

15. Juni Fondens Naturpris belønner et realiseret projekt, der har bidraget med en ekstra indsats for naturen, med 150.000 kroner. Der er nu åbent for indstillinger til prisen, og alle kan komme med deres bud på en værdig modtager frem til 1. august.

Kun projekter, der fører til mere og bedre natur, kan indstilles til 15. Juni Fondens Naturpris.

Sådan skriver 15. Juni Fonden om sin Naturpris, hvortil der nu kan indstilles kandidater via indstillingsskemaet på fondens hjemmeside.

Prisen og den tilhørende pengepræmie er indstiftet af fonden for at belønne tiltag, der lever op til fondes formål om at medvirke til at sikre og forbedre de danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske flora og fauna.

En sådan indsats kan være udmøntet i bevaring og udvikling af eksisterende natur i form af naturbeskyttelse, naturpleje, naturgenopretning og etablering af bedre sammenhængende natur. Indsatsen kan også omfatte projekter, der tager sigte på naturlig succession – altså arealer, hvor naturen kan udvikle sig på egne betingelser, skriver fonden på deres hjemmeside.

15. Juni Fondens Naturpris gives primært til lodsejere - herunder til både enkeltpersoner og grupper eller sammenslutninger af lodsejere.

Alle - såvel statslige som kommunale og private aktører - er velkomne til at indstille et projekt til 15. Juni Fondens Naturpris frem til den 1. august kl. 12.

Indstillingsskemaet findes på fondens hjemmeside, hvor du også kan læse mere om prisen.