OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. september 2016

Jægerforbundet indgår spændende samarbejde om nyjægere

Al begyndelse er svær, ikke mindst for en nyjæger. Mange nyjægere forlader jagten efter få år, da det ikke lykkedes at få indfriet de jagtlige forventninger. Jægerforbundet ønsker at bidrage målrettet til at nyjægere får succes med jagten, og deraf fastholder interessen for den nye yndlingsbeskæftigelse.

Tekst: Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

En jagttegnsaspirant der klarer sig igennem de udfordrende jagtprøver, kan med rette kalde sig for nyjæger. Nyjægeren skaffer sig sit første gevær, og lykkedes endda måske med at finde den helt rigtige hat. Men som jagtsæsonen nærmer sig går det op for nyjægeren at der måske stadig mangler et par vigtige skridt, før jægerlivet for alvor kan begynde.

Nogen mangler jagtterræn, og andre savner mere viden om jagthåndværket. Fælles for alle nyjægere er ønsket om at suge jagtoplevelser til sig og få skabt et netværk i det nye interessefællesskab.

Jægerforbundet har derfor takket ja til en invitation fra Nyjæger.dk for at rette fokus mod de nye jægere, og give dem en så god begyndelse på jægerlivet som muligt.

Nyjæger.dk har netop åbnet deres hjemmeside, og her kan læses om ’Nyjæger dagene 2016’ som afholdes i oktober måned fordelt over hele landet. 

1. oktober: Valdemar Slot, Tåsinge

2. oktober: Jysk Musikteater, Silkeborg

8. oktober: Hunters Game, Albertslund

9. oktober: Hunters Game, Albertslund

På Nyjæger dagene får deltagerne lejlighed til at lytte til inspirerende foredrag fra eksperter, der dækker hele det jagtlige spektre. Det er intensionen, at arrangementet bliver en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor nyjægere får lejlighed til at uddanne sig og skabe netværk. Jægerforbundet ønsker med sin tilstedeværelse at signalere hvor vigtig nyjægerne er for jagtens fremtid, og administrationens deltagelse vil eksponere jagtforeningernes store udbud af aktiviteter til nyjægere.

Som indbudt gæstetalerne på Nyjægerdagene vil Jægerforbundet bidrage med viden om de danske jagtformer, og ydermere give nyjægere indsigt i hvorledes de kan få adgang til jagt i Danmark. Indbydelsen indeholder desuden et stand-område, hvori lokale jagtforeninger får rig lejlighed til at være i dialog med nyjægerene.

Jagtforeninger med interesse for deltagelse er meget velkommen til at kontakte Jægerforbundet på jsm@jaegerne.dk for nærmere information.

Læs mere om de spændende arrangementerne på det nye hjemmeside Nyjæger.dk