OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Hvad går dit kontingent til?

Få et overblik over, hvad dit kontingent går til hos Danmarks Jægerforbund.

Med dit medlemskab yder du et værdifuldt bidrag til at sikre jagten og bevare naturen i Danmark.

59 % af indtægterne kommer fra Jægerforbundets 90.218 medlemskaber, mens de resterende 41 % er eksterne tilskud til navngivne projekter samt annonceindtægter.

I Jægerforbundet arbejder 55 medarbejdere og over 3.000 frivillige for jagten og jægerne på mange fronter. En del af dit kontingent bidrager derfor til de aktiviteter, der gennemføres centralt i Jægerforbundet.

Er du samtidig medlem af en eller flere lokale jagtforeninger går den anden del af dit kontingent til de lokale aktiviteter, fx til finansiering af de mange aktiviteter, der afholdes lokalt. Her på Jægerforbundets hjemmeside finder du en oversigt over de aktiviteter og kurser, der afholdes i dit lokalområde.