OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Hjortevildtforvaltningen til yderligere debat

Danmark Jægerforbunds hovedbestyrelse besluttede på et bestyrelsesmøde onsdag den 3. februar at indstille til Vildtforvaltningsrådet, at der gives mere tid til at debattere den fremtidige model for hjortevildtforvaltning med rådets organisationer og deres respektive baglande.

Efter de mange gode og konstruktive dialoger, der nu har været og fortsat er landet over på årsmøderne i Jægerrådene, har DJ’s hovedbestyrelse konkluderet, at det er for tidligt, at DJ binder sig til en endelige model. 

De foreløbige tilbagemeldinger fra årsmøderne betyder, at Danmarks Jægerforbund ønsker yderligere debat af:

Reel lokal indflydelse
Der ønskes en yderligere drøftelse af lokal indflydelse på fastlæggelse af jagttiderne herunder som minimum tidspunktet for afholdelse af de seks ugers hjortejagt.

Det er formentlig ikke nok at arbejde med de regionale hjortevildtgruppers geografi, hvorfor der skal flere nuancer på.

Arealbegrænsningen
Der ønskes en debat om arealbegrænsninger, og om de bør ses i sammenhæng med de lokale jagttider.

HB’s beslutning
Tilbagemeldingerne fra Jægerrådsmøderne betyder, at hovedbestyrelsen nu anbefaler Vildtforvaltningsrådet, at processen forlænges, så der kan ske en grundigere dialog med alle rådets organisationer.

Jægerforbundet ser gerne, at Den Nationale Hjortevildtgruppe initierer, at der afholdes en række mødet landet over med medlemmerne fra alle organisationer – især landbruget, skovbruget og Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi lytter til vores medlemmers udtrykte ønsker om yderligere dialog, og vi ser et stort behov for, at vi i den sammenhæng får de andre organisationer med, fortæller Claus Lind Christensen, bestyrelsesformand for Danmarks Jægerforbund, og fortsætter:

- Min opfattelse er, at alle organisationer i Vildtforvaltningsrådet er enige om, at der skal findes en model, der gør, at de fælles mål for hjortevildtforvaltningen nås. Derfor anbefaler vi fra DJ’s side, at dialogen fremover også sker på tværs af organisationerne.   

 

Tekst: redaktion