OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. maj 2016

Hård fængselsdom for krybskytteri

En 37-årig dansk mand fra Sjælland er blevet idømt to års fængsel for omfattende krybskytteri i det sydlige Sverige. Dommen faldt i dag klokken 11 i Hovrätten över Skåne og Blekinge, hvortil sagen var blevet anket, efter Lunds Tingsrätt sidste år behandlede sagen.

Tekst: Kim Lykke Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Thomas Iversen, Danmarks Jægerforbund

Lunds Tingsrätt kom i juni 2015 år frem til, at straffen skulle takseres til tre års ubetinget fængsel. Hovrätten valgte at fastholde krybskyttens skyld, men nedsatte imidlertid straffen til to års fængsel. På trods af lempelsen er det stadig en ualmindelig hård straf. Det svenske retsvæsen har lagt til grund, at der har været tale om grove og omfangsrige brud på loven.

Sagen omhandler omfattende krybskytteri i perioden 27. oktober 2011 til 26. december 2013, hvor dømte blev taget på fersk gerning med en nyskudt dåhjort i bilen. Overtrædelserne består blandt andet af jagt på anden mands jord, natlig jagt, jagt i fredningstiden og jagt fra motordrevet køretøj. Det er både kronvildt, dåvildt, vildsvin og råvildt, der er blevet nedlagt ulovligt på hovedsageligt svenske godser.

Udskrifter fra mandens brobizz, sms´er, fotos og talrige vidneforklaringer ligger til grund for dommen.

Udover frihedsstraffen skal dømte betale over 200.000 kr. i erstatning, og han har ligeledes fået konfiskeret bil, våben og udstyr.

Dømte kan søge om lov til at anke sagen til Högsta domstolen indtil 1. juni. Læs mere om sagen i næste nummer af Jæger.