OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. august 2016

Værd at vide om guldsjakalen

Danmarks Jægerforbunds artsleksikon er i denne uge opdateret med information om guldsjakalen, der netop er set i Danmark.

Foto: Colourbox.dk 

I Danmarks Jægerforbund er vi netop påbegyndt udarbejdelsen af et artsleksikon, der beskriver de danske dyrearter.

Udover de biologiske beskrivelser af arterne, omfatter artsleksikonet også information om jagtmuligheder og eventuelle fredninger samt DJ's holdning til de enkelte arter.

Artsleksikonet er i denne uge opdateret med guldsjakalen, der netop er set i Danmark.

DJ' holdning til guldsjakalen

Hvis arten når et bestandsniveau i Danmark, hvor der kan drives jagt på arten, ønsker DJ, at der fastsættes en jagttid for guldsjakalen. Guldsjakalen er en ny art for Danmark, men den er klassificeret som en hjemmehørende art, da Danmark er den del af artens naturlige udbredelsesområde, hvilket vil sige det område, som den kan kolonisere naturligt uden menneskelig indblanding.

 

Du finder hele DJ's artsleksikon her:

http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/artsleksikon/