OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. november 2016

Goddag til fire nye vildtplejerådgivere

Fire nye vildtplejerådgivere er blevet udklækket i Danmarks Jægerforbund efter et veloverstået uddannelsesforløb.

Tekst: Jens Ljungmann Pedersen, Danmarks Jægerforbund

I 2016 har fire engagerede jægere med interesse for vildtpleje uddannet sig til vildtplejerådgivere.

Under et forløb af 3 moduler har de lært om vildtpleje indenfor de tre søjler af vildt: markvildt, hjortevildt og trækvildt. De har lært om natursyn, terrænvurdering, bæreevne, kompensationsprincippet, vildtstriber, regulering, udsætning og en masse andet. Nu er de klar til indgå i Danmarks Jægerforbunds frivillige korps af vildtplejerådgivere.

Vildtplejerådgiverne har alle gennemført et uddannelsesforløb, der har givet den enkelte basal viden om:

  • Vildtets krav til levesteder
  • Vildtforvaltning med særlig fokus på natur- og terrænpleje i skov- og landbrug
  • Udsætning af vildt, fodring, afskydning og regulering
  • Driftsteknisk kendskab omkring planteavl og skovbrug
  • EU enkeltbetalingsordningen mht. generelle støttebetingelser, krydsoverensstemmelse, støtteberettigede arealer, udtagning og GLM
  • Praktisk vildtforvaltning
  • Land- og skovbrugets produktionsvilkår og præmisser

De kredse i Danmarks Jægerforbund, der havde vurderet, at de havde et behov for nye vildtplejerådgivere, søgte i 2015 efter kandidater og indstillede efterfølgende de kvalificerede til uddannelsen. Og efter et forløb på 3 moduler i 2016 er disse kandidater altså nu uddannet.

Vildtplejerådgiverne er en del af Danmarks Jægerforbund korps af frivillige og kan, som navnet antyder, rådgive om god og korrekt vildtpleje ud fra de ovennævnte punkter. De kan svare på spørgsmål om markvildtlavene og sætte landmændene i kontakt med DJ's professionelle markvildtrådgivere. Du kan læse mere om vildtplejerådgiverene her.

De fire nyuddannede vildtplejerådgivere

Bo Højlund – kreds 6 - er bosiddende i Nyrup ved Stenlille og har gennem de sidste 20 år været ivrig jæger med stor interesse for jagt og natur, herunder fasanopdræt, etablering af remisser mm. Bo har gennem de sidste 3 år også været hundeinstruktør i Stenlille Jagtforening. I sit daglige virke er Bo ansat hos en entreprenør.

Jesper Schytte – kreds 6 - er bosiddende i Korsør. Jesper blev uddannet herregårdsskytte i 1980 og har siden da været ansat i en kortere periode som jagtassistent. Hertil kommer, at Jesper i en årrække har været ansat i politiet. Interessen for jagt og natur har været et gennemgående kendetegn for Jespers virke. Jesper driver endvidere et jagtformidlingsfirma.

Jens Stevn – kreds 1 - Er 60 år bor ved Terndrup, Rold skov NØ. Uddannet skov- og landskabsingeniør, arbejdede som skovfoged i hans unge år. Selvstændig med Bredal planteskole, nordmannsgran produktion og juletræer. Jagt, vildt, skov og natur har altid været en del af hans liv og driver desuden et lille jagtvæsen” på egne ejendomme. Jens har drevet udlandsjagt specielt på New Zealand.

Jørn Ruben Bøgen – kreds 4 - Er 49 år bor i Rødding i Sønderjylland, har været selvstændig isenkræmmer i 12 år og efter at isenkramkæden blev solgt, var han efterfølgende driftskonsulent i en årrække, herefter startede han som selvstændig igen med handel og juletræsproduktion. Jørns store interesse har de sidste 30 været jagt og natur, især jagt med hund.

Tillykke til alle fire!