OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. maj 2016

Forny jagttegnet nu eller risiker besøg af politiet

I juni måned vil politiet sende en skrivelse til de cirka 7900 jægere, der i skrivende stund endnu ikke har fået fornyet deres jagttegn, men som har tilladelse til en jagtriffel. Reagerer man ikke på brevet, risikerer man en tilbagekaldelse af sin våbentilladelse og et besøg af en patruljevogn.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Rigspolitiet, pressefoto

Betragt dette som en serviceoplysning: Har du endnu ikke fornyet dit jagttegn, og har du våbentilladelse til en riffel eller en salonriffel, er det med at komme ind på Naturstyrelsens side ”mit jagttegn” og få fornyet det hurtigst muligt. Er du fritaget for digitaliserings pligten, kan du stadig indberette via brevpost.

Hvad sker der, hvis jeg ikke fornyer jagttegnet?

Har du ikke fået fornyet jagttegnet, når vi når et stykke ind i juni, vil du modtage en skrivelse fra politiet, om at få bragt forholdet i orden inden for et par uger.

Har du til den tid endnu ikke fået bragt dine forhold i orden, får du tilbagekaldt din våbentilladelse, og hvis det er relevant også dit våbenpas. Det betyder, at du har fire uger til at få afhændet dine våben. Derefter vil Politiet dukke op og beslaglægge dem.

Er du én af de 7900 med en riffel og et forældet jagttegn, skal du være opmærksom på, at du har været i ulovlig besiddelse af våbnet siden april i år, hvor dit gamle jagttegn udløb.

-Det kræver mange ressourcer

Hos politiet er det Rigspolitiet, der sender skrivelserne ud til de jægere, der har rod i papirerne. Men det sker på vegne af de to administrative centre, ACV og ACØ. Og i centrene håber man, at så mange jægere som muligt vil få bragt deres forhold i orden, inden skrivelsen skal ud:

- Det er beklageligt, at vi skal bruge kræfter på at behandle alle disse sager, siger Henrik Søndergård Møller, der er konsulent i ACV, og fortsætter:

- I sidste ende tager det ressourcer fra de administrative centres andre opgaver og dermed også de jægere, der har bragt deres forhold i orden, men som måske venter på en ny våbentilladelse.

Sidste år blev det lovpligtigt for jægerne at indberette vildtudbytte, inden jagttegnet fornys:

- Størstedelen af de mennesker, der vil modtage en skrivelse om et par uger, har fornyet jagttegnet sidste år efter de gældende regler. Resten er nyjægere, så i år er det ikke en undskyldning, at man ikke var klar over lovændringen, siger Henrik Søndergård Møller.

Du kan altså både indberette dit vildtudbytte (hvilket du også skal, selvom du intet har nedlagt) og forny dit jagttegn på Naturstyrelsens side ”Mit jagttegn”.