OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. september 2016

Flere sangfugle i skove med udsætning af fasan

Ny britisk forskning har fundet, at der er flere sangfugle i skove med udsætning af fasaner end i skove uden udsætning.

Tekst: Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
Foto: Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Forskning fra Game and Wildlife Conservation Trust i England har påvist 1,5 gange højere forekomst af sangfugle i skove med udsætning af fasaner end i skove uden udsætning.

Gennemsnitligt blev der registreret 13 arter i skove med udsætning mod 10 i skove uden udsætning. Der var flere ringduer og finker, som er en gruppe af frøædende spurvefugle med kraftige næb.

Pleje af biotopen og supplerende fodring er formentligt den væsentligste forklaring på den højere forekomst af småfugle i skove med udsætning.

Generelt har vi god viden om fulgenes livskrav i yngletiden, og mindre om hvad fuglene har behov for om vinteren. I vinterperioden er sangfugle ofte tvunget til at bruge meget energi i forbindelse med fødesøgningen - især i koldt vejr. Sammenhængen mellem den biotoppleje, som er en forudsætning for udsætning af fasan, fodring knyttet til udsætning, og dettes betydning for livsbetingelserne for sangfugle er interessant at få belyst. Og især betydningen af biotoppleje og fodring på livsbetingelserne for sangfugle i vinterperioden er interessant.    

Vinterfodring med eksempelvis hvede i foderautomater eller ved spredning på jorden, og dermed skabelse af en lettilgængelig og koncentreret foderkilde, er stærkt medvirkende til at øge bestemte sangfugles og især ringduers forekomst.

Se mere om forskningen her.