OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. april 2016

Enigt folketing vedtager ny knivlov

Samtlige partier på Christiansborg stemte i dag for regeringens nye knivlov. Jægere, friluftsfolk og andre knivbærere kan igen finde lommeknivene frem uden at frygte en dom for overtrædelse af knivloven. Hvis loven ikke virker efter hensigten, så kigger vi på den igen, siger justitsminister Søren Pind (V).

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Danmark har i dag fået en ny knivlov, som på samme tid er en liberalisering og en stramning. Hvis loven virker efter politikernes hensigt, så kan jægere, lystfiskere, spejdere, friluftsfolk, håndværkere, gør-det-selv-folk og andre almindelige borgere, bære en almindelig foldekniv til fornuftige og dagligdags gøremål uden at overtræde loven – uanset om kniven er enhånds- eller tohåndsbetjent.

Loven træder i kraft fra 1. juli 2016.

Det betyder, at alle jer, som har gemt jeres lommeknive væk i våbenskabe og under madrassen, snart kan finde knivene frem igen og fortsætte jeres liv og færden som altid. Kun skal I huske på én ting:

I må ikke bære nogen som helst form for kniv i nattelivet, til fodboldkampe, koncerter og andre store arrangementer, hvor der er mange mennesker samlet.

Tiden er løbet fra knive i nattelivet
Overordnet lægger loven op til, at langt de fleste knive er lovlige (undtaget dissideret kampknive som springknive, butterflyknive og deslige). Betingelsen er derimod, at knivene skal holdes væk fra store folkemængder.

Ifølge folketinget er den tid forbi, hvor alle til alle tider og alle steder lovligt kunne bære en ikke-lås-bar foldekniv under syv centimeter.

- Intentionen har fra dag ét været, at reglerne blev udformet på en sådan måde, at de rammer dem, som skal rammes og friholder dem, som skal friholdes. Det handler om at finde en balance mellem på den ene side at tilgodese hensynet til, at helt almindelige mennesker kan benytte knive til lovlige og fredelige formål og samtidig mindste risikoen for, at knive anvendes til voldskriminalitet og dermed skaber utryghed i samfundet. Det synes jeg, at vi er kommet i mål med, siger justitsminister Søren Pind (V).

Et anerkendelsesværdigt formål
For at kunne tage kniven fra kriminelle og samtidig sikre, at lovlydige mennesker kan bære en kniv, benyttes i den nye knivlov begrebet ’et anerkendelsesværdigt formål’. Det vil sige, at politi og domstole kigger på selve kniven, den person, der bærer den, og det sted tidspunkt og den situation, den bliver båret på.

Begrebet det ’anerkendelsesværdige formål’ skal altså rent juridisk give hjemmel i knivloven til at tage kniven fra de slemme typer og ikke hr. og fru Danmark.

- I bund og grund er der tale om en forenkling af reglerne baseret på sund fornuft. Det tror jeg både fornuftige knivbrugere og de mange mennesker, som færdes i nattelivet, kommer til at sætte pris på. Jeg vil selvfølgelig følge tæt, hvordan de nye regler kommer til at virke i praksis – om fornuften virker, som den skal. Det tror jeg, den gør, men skulle det mod min forventning vise sig, at reglerne ikke virker, så vil jeg reagere på det, siger Søren Pind.

DJ: Vi har alle et ansvar
I Danmarks Jægerforbund er man tilfredse med den nye knivlov og ministerens villighed til at kigge på loven igen, hvis den ikke skulle virke efter hensigten.

- Jeg mener, der er god grund til at rose regeringen for den nye knivlov, som samtlige partier har stemt for. Loven løser de problemer, som især jægere og friluftsfolk har haft med den gamle knivlov. Og så mener jeg, at vi jægere som ansvarlig samfundsgruppe må acceptere, at der med en liberal våbenlov følger et ansvar. Det er den enkelte knivbæreres ansvar at tænke sig om og ikke medbringe knive i nattelivet og til andre store, offentlige sammenkomster. Det er den overenskomst, vi borgere indgår med myndighederne og hianden, og den synes jeg er helt rimelig. Men jeg er også meget tilfreds med, at justitsminister Søren Pind vil kigge på loven igen, hvis myndigheder tolker loven strammere, end den er tiltænkt. Men som alting tyder på, så har danskerne fået et ny knivlov, som vi alle kan være glade for, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.