OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. februar 2016

DOF retorik skader vilkårene for vores fugleliv og fælles natur

Det er en skævvridning af naturdebatten og ikke gavnligt for fuglene, når DOF ensidigt og uden belæg fremhæver jagten som en trussel mod fuglelivet. Undersøgelser har tidligere vist, at samarbejdet mellem de grønne organisationer er gavnligt for blandt andet fuglene. Og det skal vi holde fast i, lyder det fra DJ.

Når DOF sender 900 frivillige ornitologer ud og tælle fugle og registrere forstyrrelser, er det altid spændende at følge deres resultater. Men når de på deres hjemmeside og på Altinget (kræver login) entydigt fremhæver jægerne som den største trussel mod fuglelivet, er det skadeligt for hele det samarbejde, der blandt andet har været med til at skabe det velfungerende og roste reservatnetværk i Danmark.

I rapporten skelner forfatterne nemlig ikke mellem de forskellige kategorier af forstyrrelser, der sker i de af DOF udpegede undersøgelsesområder. Derfor er det ikke muligt at følge vejen fra de data, der præsenteres, til den konklusion ornitologerne drager i forhold til jagt. Og det er uheldigt for naturdebatten og det grønne samarbejde i Danmark, lyder det fra Jægerforbundet:

- I Danmark har vi en stolt tradition for samarbejde mellem de grønne organisationer. Det er et samarbejde, der blandt andet skal sikre lige adgang til naturen for alle borgere i Danmark. Når DOF så konkluderer entydigt og usagligt på deres egen rapport om en gruppe af disse borgere, tager de afstand fra det samarbejde, som blandt andet har medvirket til at skabe reservatnetværket i Danmark, siger Stig Egede Hansen, der er hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund og formand for Trækvildtudvalget.

DCE ved Aarhus Universitet har tidligere undersøgt forstyrrelserne i blandt andet reservaterne i Danmark, og her fandt de, at netværket var velfungerende, og at det tilbød fuglevildtet den nødvendige ro på de relevante rastepladser.

Den entydige fokusering på jagtlige forstyrrelser i DOFs fremstød fjerner også fokus fra nogle af de relevante konklusioner, som deres rapport i virkeligheden bringer frem i lyset. Nemlig at vi i Danmark har brug for en debat om, hvordan alle naturbrugere benytter de sårbare dele af vores natur.

- Det er jo fx ikke jagt, der forstyrrer i yngleperioderne i vådområderne, for i yngletiden må der slet ikke udøves jagt. Læser man i ornitologernes egen rapport, viser resultaterne, at aktiviteter som kørsel med ATVer, wind- og kitesurfing, motorbådssejlads og havkajak forstyrrer fuglelivet. Lad os i stedet debattere – og samarbejde om – at finde fornuftige løsninger på de reelle problemer, så alle borgere forsat har lige adgang til naturen på naturens præmisser, lyder opfordringen fra Stig Egede Hansen.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund