OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

DJ hjælper med sælregulering

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har godkendt en ny forsøgsordning, hvorefter der kan reguleres op til 40 gråsæler om året ved de bornholmske kystfiskeres redskaber. DJ har takket ja til at hjælpe med en del af det praktiske i ordningen.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

De bornholmske kystfiskere har i lang tid klaget over store gener fra gråsæler, der ødelægger fangsten og dermed truer fiskernes levebrød. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har derfor godkendt en forsøgsordning, hvor et korps af reguleringsjægere skal forsøge at hjælpe fiskerne med at regulere de individer, der har fået smag for fiskernes fangster.

I første omgang er der tale om op til 40 gråsæler ved Bornholm, der kan skydes inden for 500 meter fra fiskernes redskaber. Desuden får reguleringsjægerne mulighed for at nedlægge sælerne fra land eller fra en stilleliggende båd/platform.

Forsøgsordningen, hvor man skal høste yderligere erfaringer, bygger videre på et tidligere forsøg, hvor erhvervsfiskere kunne ansøge om reguleringstilladelse til sæler. Forsøget løb fra 22. maj 2014 til 31. december 2015. I alt indløb der 16 ansøgninger om reguleringstilladelser, hvoraf der blev givet tilladelse til 10. Der blev dog ikke nedlagt nogle sæler i perioden, og det er en medvirkende årsag til, at man nu søger problemindividerne reguleret på anden vis.

DJ stiller betingelser for at hjælpe

Det er kun få veluddannede reguleringsjægere, der vil få mulighed for at regulere sælerne og altså kun nær kystfiskernes redskaber på Bornholm.

Det er et krav, som Danmarks Jægerforbund har stillet i forbindelse med, at vi er blevet bedt om at hjælpe med selve reguleringskorpset.

- Siden debatten om sælregulering begyndte, har vi sagt, at vi gerne vil hjælpe med løfte den opgave, som det er, at sikre de bornholmske kystfiskeres eksistensgrundlag. Men ikke for enhver pris. Vi har derfor stillet krav om, at reguleringen skal foretages af jagtfagligt opkvalificerede jægere, at reguleringen skal være fagligt funderet, og at den skal have bred politisk opbakning, siger Stig Egede Hansen, der er formand for Danmarks Jægerforbunds Trækvildtudvalg, og han fortsætter:

- Og det har Miljø- og fødevareministeren været enig i. Derfor har vi valgt at sige ja til at hjælpe med at uddanne nogle få udvalgte jægere til at løse den særlige opgave, det er, at regulere sæler. Det stiller helt særlige krav til reguleringsjægerne, og det skal vi sikre, at vi kan honorere.

Skrap uddannelse

Det er Peter Smærup, projektleder i Danmarks Jægerforbund, der har fået opgaven med at tilrettelægge den uddannelse, som reguleringsjægerne skal igennem:

- Vi har kigget på vores nabolande for at orientere os om, hvordan sådan et pilotprojekt kan bygges op og hvilke konkrete krav, der skal stilles til sælreguleringsjægerne. Det har derudover været vigtigt at forankre projektet lokalt på Bornholm. Derfor har vi i samarbejde med den lokale afdeling af Naturstyrelsen, de lokale fiskere og DJ’s lokale sælreguleringskoordinator, Otto Hansen, sat gang i jagten på jægere med de rette kvalifikationer: Gode skytter, der kan sætte det gode skud på det rigtige tidspunkt, som har den rette etik, og som besidder en god portion tålmodighed, forklarer han.

- De skal så igennem et kursus, der afsluttes med både en teoriprøve og en praktisk prøve. På kurset kommer reguleringsjægerne til at lære om blandt andet gråsælens anatomi, fysiologi, artskendskab og juraen bag forsøgsordningen. Derudover skal de bestå en skydeprøve, hvor de skal ramme et mål på få centimeter gentagne gange på henholdsvis 40, 60 og 80 meters afstand, fortæller Peter Smærup.

I et pilotprojekt som dette er omdrejningspunktet i sagens natur at gøre sig nogle erfaringer. Der vil løbende blive afholdt møder mellem aktørerne, hvor erfaringer udveksles og nødvendige foranstaltninger tages.

Projektet er allerede i den indledende fase, og det forventes at køre med fulde omdrejninger fra sensommeren 2016.