OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. april 2016

Dialogmøder om udsætning af fjervildt

En række dialogmøder om natur- og vildtpleje med fokus på opdræt og udsætning af fjervildt og jagt herpå, er med Danmarks Jægerforbund som medarrangør, netop blevet afholdt over hele landet. Her finder du overskrifterne fra mødet og perspektiverne fremadrettet.

Tekst: Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Landbrug & Fødevarer, sektion for større jordbrug, Dansk Skovforening og Danske Herregårdsjægere netop gennemført en række dialogmøder rundt om i landet. Møderne omhandlede natur- og vildtpleje med særlig vægt på opdræt og udsætning af fjervildt samt jagt på udsatte fasaner, agerhøns og gråænder. Der var også fokus på den kommende kontrol, som Fødevarestyrelsen gennemfører til sommer. Læs mere om kontrollen her.

Dialogmøderne er en opfølgning på en række tidligere afholdte møder og fortsætter dialogen med alle de interessenter, der er knyttet til fjervildtopdræt og udsætning af fjervildt.

Vi skal fortsat sikre en proces, der kan skabe grundlag for at bevare udsætningsmuligheden i Danmark. Det gælder udsætning af fjervildt for jægere med små terræner og på større ejendomme med mere kommercielle tilgange. Jagtens udøvelse på konsortiejagter - herunder intervaller mellem jagter - skal også stadig diskuteres.

Det er meget vigtigt at alle, der arbejder med jagt på dette område og driver jagt i større eller mindre omfang, får indflydelse på disse emner, så alle er forberedt bedst muligt, når udsætningsforliget skal genforhandles frem mod 2017 i Vildtforvaltnings­rådet. Det har dialogmøderne medvirket til, og samlet set har vi været i kontakt med ca. 450 interessenter. Der har været en god interesse og spørgelyst på møderne, hvilket har været meget tilfredsstillende.

Mange jægere nyder godt af udsætning

Rigtig mange danske jægere nyder godt at udsætning af fjervildt, fordi det byder på gode jagtoplevelser.

Mange jægere nedlægger vildt, der er udsat, uden de selv er klar over det, og derfor bidrager udsat vildt til jagtoplevelser hos et meget bredt udsnit af de danske jægere - og altså ikke kun de steder, hvor udsætningen rent faktisk sker.

Der er eksempelvis dokumenterede eksempler på fasaner, der er skudt på terræner 15 – 20 km fra det sted, hvor de er udsat.

Naturen nyder ligeledes godt af udsætning af fjervildt, idet det forudsætter natur- og vildtpleje, så levestederne får den fornødne kvalitet. Det medvirker samtidig til mere natur og forøgelse af det økologiske rum. Hertil kommer, at den rette natur- og vildtpleje kan medvirke til at styrke biodiversiteten.

Jægere, skytter, jagthundefolk og lodsejere har alle sammen en fælles interesse i en forsat mulighed for udsætning af fjervildt. Men det skal ske på en bærdygtig måde.

Kontrol

Fødevarestyrelsen vil i sommeren 2016 gennemføre en række målrettede kontroller hos importører og modtagere af fjervildt, der indfører fasaner, agerhøns eller gråænder fra f.eks. Polen, Sverige og Frankrig.

Formålet med kontrolkampagnen er at informere og vejlede om reglerne for indførsel af fjervildt samt sikre, at det fjervildt, der indføres til opdræt og udsætning i Danmark, kan spores i tilfælde af udbrud af smitsomme sygdomme.

Jægernes ansvar

Den fremtidige jagt på udsætningsvildt afhænger af jægernes adfærd. Derfor er det afgørende, at de jægere, der udsætter vildt, viser omverdenen, at vi lever op til vores ansvar og sikrer en adfærd, der fortsat muliggør udsætning af fjervildt.  

Se endvidere vores nuværende info på hjemmesiden her.