OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. maj 2016

Den Danske Naturfond uddeler pulje på 15 mio. kr.

Millionpuljen, som Den Danske Naturfond uddeler fra, er øremærket lokale projekter, som skal sikre natur og biodiversitet.

Tekst: Redaktionen, Danmarks Jægerforbund

Hos Den Danske Naturfond er målsætningen at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark, og fonden støtter løbende projekter, som er med til at sikre den eksisterende natur, eller som kan skabe nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter.

Det er lokalt forankrede projekter med netop det tema, som kan få del i den nye pulje på 15. mio. kr. Det enkelte projekt kan støttes med maksimalt 1,5 mio. kr., og det eneste krav for ansøgningen er, at projektet skal handle om konkrete arealer og så vidt muligt have en både målbar og varig effekt på naturen.

Hos Den Danske Naturfond sidder man klar til at modtage ansøgninger fra initiativtagere over hele landet, som vil gøre en forskel for naturen i netop deres lokalområde. Både private lodsejere, foreninger og organisationer kan søge, men hvis projektet bygger på et samarbejde mellem flere forskellige lokale aktører, er det en fordel. Stat og kommuner kan også være deltagere i det enkelte projekt, men kan ikke stå bag ansøgning om midler.

Ligger man inde med en projektidé, som giver værdi for natur og biodiversitet, er nytænkende, vil give resultater, der kan bruges andre steder, er forankret i lokale samarbejdspartnere, og som også giver muligheder for naturoplevelser. Så gælder det om at få sendt ansøgningen afsted senest den 1. august 2016.

Der kan findes flere informationer om puljen og formular til ansøgning her.