OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. september 2016

DCE’s rapport til jagttidsrevisionen er nu offentliggjort

Som et led i jagttidsforhandlingerne frem mod 2018, der har en prominent plads på dagens vildtforvaltningsrådsmøde, har DCE udarbejdet en rapport, der udgør en væsentlig del af det faglige grundlag for de forestående forhandlinger. Rapporten bliver offentliggjort i dag og indvarsler dermed næste skridt i arbejdet.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Vildtforvaltningsrådets faglige arbejdsgruppe står på spring for at komme i gang med arbejdet, og nu er DCE, Aarhus Universitet, klar med rapporten ”Vildtbestande og jagttider i Danmark – Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018”.

Rapporten er en af hjørnestenene i det faglige grundlag, der skal understøtte fremtidens jagttider. Derfor indeholder rapporten også både en opdateret oversigt over den eksisterende viden om biologiske, bestandsmæssige og jagtlige forhold for de nuværende jagtbare arter, samt en vurdering af de bestandsmæssige muligheder for en eventuel jagttid på en række arter, det ikke er jagtbare i øjeblikket.

Rapporten indeholder i tillæg hertil en vurdering af eventuelle forvaltningsmæssige problemstillinger.   

Dermed er bordet nu dækket til, at den faglige arbejdsgruppe kan sætter sig sammen og begynde deres arbejde. For Danmarks Jægerforbunds vedkommende ledes den faglige del af arbejdet af jagtfaglig chef Niels Søndergaard.

Kom til dialogmøder om fremtidens jagttider

I Danmarks Jægerforbund ser vi frem til at komme videre med det arbejde, der allerede har stået på i et stykke tid.

Det indebærer blandt andet, at vi inviterer vores medlemmer til dialogmøder om jagttiderne. Du kan se hvornår, der er et møde i din kreds her. Vi ser frem til, at møde så mange af jer som muligt og at høre jeres input.

Du kan søge mere viden om, hvordan jagttider bliver til, hvilken lovgivning der ligger bag, den kommende proces, faglig viden og meget andet på vores tema-sider om jagttidsforhandlingerne 2018.

Du finder DCE's rapport her.

Du vil senere kunne læse mere om dagens møde i Vildtforvaltningsrådet her på siden.