OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Datoer for årets kredsmøder i Danmarks Jægerforbund

Det er atter blevet tid til de ordinære kredsmøder i Danmarks Jægerforbund. Her finder du datoerne og de obligatoriske punkter på dagsordenen.

De ordinære kredsmøder afholdes følgende datoer i 2016:

 • Kreds 1: Lørdag den 27. februar 2016
 • Kreds 8: Mandag den 29. februar 2016 (aftenmøde)
 • Kreds 3: Tirsdag den 1. marts 2016 (aftenmøde)
 • Kreds 5: Onsdag den 2. marts 2016 (aftenmøde)
 • Kreds 2: Lørdag den 5. marts 2016
 • Kreds 7: Søndag den 6. marts 2016
 • Kreds 6: Lørdag den 12. marts 2016
 • Kreds 4: Søndag den 13. marts 2016

Yderligere tid og sted findes i aktivitetskalenderen på forsiden af vores hjemmeside. Søg på kredsmøde i søgefeltet.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter (afhængig af valgperiode):

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om kredsens virksomhed.
 3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug.
 4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde.
 5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2, og suppleant for samme.
 6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2.
 7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. § 22, stk. 3.
 8. Valg af fagkoordinatorer, jf. § 18, stk. 5.
 9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
 10. Indkomne forslag.
 11. Eventuelt.


Det ordinære kredsmøde, som har den øverste myndighed i kredsens anliggender, består af: Kredsbestyrelsen, formændene for områdets Jægerråd, fagkoordinatorerne og fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndte 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før.

De foreninger, som ønsker at sende repræsentanter til mødet, skal senest tre uger før mødet tilmelde disse til kredsformanden.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, og som ikke fremsættes af kredsbestyrelsen, skal være vedtaget på et møde i et af områdets Jægerråd eller af en lokal jagtforening i Jægerråds-området. Alle forslag skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet.

Den endelige dagsorden sendes skriftligt eller pr. mail til de i foreningerne valgte repræsentanter via formanden for Jægerrådet senest 14 dage før mødet.

Kredsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.

Tekst: Redaktionen, Danmarks Jægerforbund