OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. november 2016

Britiske collegestuderende besøger Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbund har et tæt samarbejde med Sparsholt College i England og har netop haft fornøjelsen af besøg af 11 studerende som fik en grundig introduktion til dansk vildforvaltning.

Tekst: Danmarks Jægerforbund
Foto: Danmarks Jægerforbund

De studerende gæstede Danmarks Jægerforbund i fem dage med et pakket program. De 11 besøgende var en blandet flok. Nogle studerede til Gamekeeper, hvilket svarer nogenlunde til vores herregårdsskytter. Andre studerende var fra kurset Nature & Conservation. Denne blanding gav nogle gode diskussioner på ekskursionerne.

Besøget startede onsdag hvor de 11 gæster fik en rundvisning i Jagtens Hus og en kort introduktion til Danmarks Jægerforbunds organisation. Torsdag morgen gik turen sydpå til Rømø, hvor de hørte om Nationalpark Vadehavet og DJs arbejde med prædationsprojektet. Herefter nordover til Vest Stadil Fjord, hvor de var med til at lokalisere og fange en Judas mårhund med mage og høre om det store arbejde, der lægges i projekt Mårhund, fra mårhundereguleringsjægerne, fra både NST og DJ.

Fredag formiddag var Naturstyrelsen Blåvandshuk værter for dagens første ekskursion, som omhandlede kronvildtforvaltning i Kronvildtreservat Oksbøl samt information om en Vildtkonsulents job. Eftermiddagen omhandlede også hjortevildtforvaltning, men denne gang i privat regi. Rye Nørskov Gods var så venlige at give en udførlig lektion i deres måde at forvalte hjortevildt.

Lørdag bød på deltagelse i en trykjagt på Frijsenborg. Dette er en jagtform, som ikke er så almindelig i England, så her var spørgelysten stor, og de studerende deltog med stor iver. Der blev endda drøftet muligheden for udvekslingsophold for nogle af de studerende Gamekeeper´s.

Fokus søndag var, om formiddagen, markvildt, og om eftermiddagen, trækvildt og adaptiv forvaltning. Dagen sluttede med hygge i bålhytten ved Jagtens Hus.

Mandag foregik også i Jagtens Hus, hvor englænderne deltog i en dialogbaseret opgave om forskelle på danskeres og englænderes holdning og accept af jagt. Dagens sidste oplæg omhandlede jagtens og vildtforvaltningens fremtid i Danmark set gennem DJ´s briller. Om eftermiddagen blev en flok trætte studerende kørt til Tirstrup Lufthavn efter 5 lange og begivenhedsrige dage.

Til juli 2017 vender blikket den anden vej, når de danske vildtforvalter-studerende, vil tage turen til England for at se på den engelske model.