OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. marts 2016

Bedre træningsmuligheder til riffeljægere

Landets over 100.000 riffeljægere efterspørger flere og bedre træningsmuligheder. Samtidig er der overskudskapacitet hos mange af landets ca. 750 skytteforeninger. Det er baggrunden for et samarbejde mellem Jægerforbundet og DGI Skydning, som også involverer Skydebaneforeningen Danmark.

Tekst: Martin Højsgaard, DGI

Formålet med samarbejdet er at kortlægge områder, hvor der kan skabes flere og bedre aktiviteter for jægere og DGI-skytter.

Et af de områder, der nu vil blive forsøgt, er fælles terrænskydninger. Udgangspunktet er, at DGI-skytterne skyder deres sædvanlige skydninger, mens jægerne skyder under jagtrelevante forhold i en særlig kikkertklasse. I foråret holdes der to teststævner. Det første afvikles i Vigersted på Sjælland den 24. marts, det andet i Ulfborg søndag den 3. april.

Bliver det en succes, vil parterne lægge op til intensiveret lokalt samarbejde.

Det gælder også øvelsesskydning på 200 og 300 meter, som - især på grund af stigende priser på ammunition - er en vigende aktivitet hos DGI, og hvor interesserede jægere kan bidrage til opretholdelsen af banekapaciteten.

Langt den største efterspørgsel blandt jægerne gælder dog 100 m-baner til indskydning og træning på bukkeskiver m.v. Der er dog ”sorte pletter” på landkortet, hvor jægerne har langt til 100 m-baner. Distancen indgår ikke i de klassiske DGI-skydninger, og anlæg af nye baner rummer ofte store problemer på grund af skærpede miljøkrav, især til støjniveauet.

Til gengæld ligger der et potentiale i at anlægge nye 100 m-baner på eksisterende 200 m-baner. Det kan ofte ske for relativt små midler og indenfor miljøkravene. Parterne er derfor i gang med at registrere de eksisterende baner med henblik på at vurdere, hvor der reelt mangler 100m-baner, og hvor det økonomisk og miljømæssigt kan være realistisk at etablere dem. Skydebaneforeningen finder generelt, at der med fordel kan laves udviklingsplaner for de enkelte skydebaner og foreslår et samarbejde med DJ’s konsulenter.

-Fra Jægerforbundets side er vi meget interesserede i et samarbejde med DGI og Skydebaneforeningen. Den lokale interesse er dog helt afgørende. Fra hovedorganisationerne skaber vi rammerne, men det er selvfølgelig de lokale jagtforeninger og skytteforeninger, der afgør, om de har lyst at indgå i et samarbejde, siger Per Henriksen, der er formand for DJ’s riffeludvalg.

Mange steder i landet kører der allerede et fortrinligt samarbejde til gavn for både skytter og jægere. DJ og DGI Skydning vil i den kommende tid forsøge at udbrede kendskabet til dette samarbejde til inspiration for de lokale foreninger. En oplagt mulighed er f.eks., at de lokale skytteforeninger oplyser om deres ledige banekapacitet på Jægerforbundets liste, som riffeljægerne orienterer sig imod. På samme måde kan skydebaneforeningens konsulent foreslå, at den lokale jagtforening kontaktes, hvis han under besøg på en lokal DGI-bane ser et potentiale for bedre udnyttelse af langdistancebanerne.