OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Årets vildtudbyttestatistik er offentliggjort

DCE, Aarhus Universitet, har netop offentliggjort årets vildtudbyttestatistik. Du kan finde rapporten her.

Vi bringer en uddybende kig ned i rapporten i de kommende dage.

Årets vildtudbyttestatistik er nu offentliggjort, og kan læses her.

Efter at det sidste år blev et krav, at man skal indberette sit udbytte inden, det er muligt at få udstedt et jagttegn, er der igen i år langt op til en høj indberetningsprocent. Medio juni var det således 91,5 procent af jægerne, der havde indberettet 98,9 procent af det totalt vildtudbytte. 

Men måske mest bemærkelsesværdig i Vildtudbyttestatistikken 15/16 er nedgangen i antallet af skudt råvildt på næsten 10 procent. Faldet skyldes formentlig den tilbagegang, som jægere oplever i de lokale bestande rundt om i landet.

Generelt har der været et fald i antal indberettede fugle. Men antallet af nedlagt grågæs steget med 14 procent.

Slutteligt er det positivt, at mange jægere, der har nedlagt hjortevildt, har indberettet yderligere detaljer om vildtet. Det vil Danmarks Jægerforbund opfordre til, at man fortsætter med.