OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. september 2016

Aldersbedømmelse og kæbeindsamling

Aldersbedømmelse af hjortevildt er en essentiel, men svær øvelse. I arbejdet med at kortlægge alderssammensætningen af det danske hjortevildt er en kæbeindsamling og tandsnit vigtige hjørnesten. Her finder du Aarhus Universitet, Kaløs notat om tandsnit som metode til aldersbedømmelse.

Tekst: Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
Foto: Jette Martinussen, Danmarks Jægerforbund

Opdateret 14/10/2016: Det er kun kæber fra hjorte, der er relevant for projektet. Teksten er tilrettet for at afspejle dette.

Det kan være vanskeligt at gennemføre aldersbedømmelse af kronhjorte i levende live, men når vildtet er nedlagt, kan der via et tandsnit ske en aldersbedømmelse. Aldersbedømmelsen sker mest præcist ved tandsnit.

Der findes ikke forskningsbaserede metoder, som er mere sikre end tandsnit. Aarhus Universitet, Kalø har udarbejdet et notat, der redegør for validiteten af tandsnitsmetoden, og som kan læses her.

For at medvirke til at sikre en kvalificeret videnindsamling om alder på nedlagte hjorte er en kæbeindsamling med henblik på tandsnit et vigtig led. Det kan nemlig give en indsigt i et givent områdes aldersfordeling i hjortevildtbestanden. Jo flere kæber der indsamles fra hjorte, jo mere repræsentativ bliver undersøgelsen. Derfor opfordre vi alle hjortevildtjægere til at indsamle kæber.

Du kan læse mere om kæbeindsamlingen her.

I kreds 1 planlægges i øvrigt en større indsamling af kæber fra hjorte pr. 1. november. Naturstyrelsen, en række lodsejere og lokale jægere medvirker i indsamlingen. Der vil i den nærmeste fremtid blive sendt information ud omkring indsamlingen via lokale netværk.

DCE støtter op omkring indsamlingen og stiller op til et lokalt informationsmøde.

Eventuelle spørgsmål til indsamlingen i kreds 1 kan rettes til kredsformand Grethe Jacobsen tlf. 24 40 00 51, hjortevildtsformand Tage Espersen tlf. 40 11 54 29 eller lokalt HB medlem Leif Bach tlf. 40 28 83 97.