OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. december 2016

Ændringer i import- og eksportregler

I Danmark og i EU ændres CITES-listerne i slutningen af januar 2017, oplyser Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Ændringerne, der berører bl.a. jagttrofæer fra tre arter, blev vedtaget på den seneste CITES-partskonference i Johannesburg i slutningen af september.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

CITES-partskonferencer er møder, som finder sted hvert tredje år, og hvor lande, der er medlemmer af CITES, mødes og bl.a. beslutter ændringer af CITES-listerne. Læs også nyhederne Trofæjagt anerkendes som en vigtig del af naturbevarelsen og God CITES CoP17 for jægerne.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), er den myndighed i Danmark, der administrerer CITES-lovgivningen. I den forbindelse har Danmarks Jægerforbund spurgt biolog Maj Friis Munk, SVANA, der bl.a. repræsenterede Danmark under partskonferencen, om der er nye regler på vej for jagttrofæer som følge af partskonferencen.

Tre CITES-lister

- CITES-listerne omfatter alle de arter, der er dækket af CITES-reglerne. Der eksisterer tre lister. Liste I, som er de stærkt truede arter, liste II, som er de truede arter, og liste III, som er lokalt truede arter, indleder Maj Friis Munk og fortsætter:

- I EU har man en strengere lovgivning på CITES-området end selve CITES-konventionen. I EU modsvares CITES-listerne af fire bilag, som i store træk svarer til CITES-listerne.

Bilag A omfatter de stærkt truede arter, bilag B omfatter de truede arter, bilag C omfatter de lokalt truede arter, og bilag D er et ”overvågningsbilag” for arter, hvor man ønsker flere oplysninger om import til EU.

Ved import af jagttrofæer omfattet af CITES er det kun bilag A og B, der kræver tilladelse.

- Uden for EU træder listeændringerne allerede i kraft 2. januar 2017, mens det i Danmark og EU først sker i slutningen af januar. Det betyder, at der er en kort periode, hvor ændringerne gælder i landene uden for EU, men ikke i EU, siger Maj Friis Munk.

Nye regler for tre arter

Maj Friis Munk oplyser, at jægerne skal være opmærksomme på ændringer i import-/eksportreglerne for følgende tre arter: tur, bjergzebra og skovbison.

Tur (Capra caucasica) bliver omfattet af liste II/bilag B. Import af jagttrofæer af denne art kræver derfor en CITES-eksporttilladelse udstedt af det land, hvor dyret er nedlagt.

Bjergzebra (Equus zebra zebra) flyttes fra liste I/bilag A til liste II/bilag B. Import af jagttrofæer kan ske med en CITES-eksporttilladelse udstedt af det land, hvor dyret er nedlagt. Indtil ændringerne er trådt i kraft i EU vil import kræve en CITES-importtilladelse.

Skovbison (Bison bison athabascae) er ikke længere omfattet af CITES bestemmelserne. Import vil derfor kunne ske uden forelæggelse af CITES-tilladelser efter ændringerne er trådt i kraft i EU.

 

På SVANA’s hjemmeside kan du kan finde mere information om reglerne for import og eksport af jagttrofæer.