OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. maj 2016

16. maj er schweisshundeførernes travleste dag

I hele 2015 fandt 16 pct. af schweisshunde-eftersøgningerne efter bukke sted den 16. maj. Det vidner om mange ansvarlige jægere, siger schweisshundekonsulent ved DJ Mads Flinterup. Har du nummeret parat til scheisshundeførerne i dit område?

Tekst: Mads Flinterup

Få datoer er så sagnomspunden i jagtens verden som den 16. maj.

For ikke-jægere kan det virke uforståeligt, hvad er dog så særligt ved den dato? Men enhver jæger ved, at det er premieren for bukkejagten.

Skønsmæssigt kan op mod 100.000 jægere igen optage deres store passion efter jagtsæsonen afslutning ved udgangen af januar. Det betyder, at mange jægere er at finde i mark og skov mandag morgen og igen om aftenen.

Det vides ikke præcis, hvor mange bukker der nedlægges den 16. maj. Men jægernes egen indberetning af vildtudbytte peger på, at 45.000-50.000 råbuk nedlægges i løbet af bukkejagtens to måneder.

Hvor mange af disse der nedlægges på premiere vides ikke, men et blik på landets schweisshundeføreres eftersøgninger i bukkejagten 2015 viser, at 16 pct. af samtlige 4.361 bukkeeftersøgninger faldt den 16. maj.

Den ansvarlige jæger ringer
Det betyder med andre ord, at landets knap 200 schweisshundeførere har travlt på premieredagen. I gennemsnit har de hver 2,5 eftersøgning. Dette kan måske virke lidt voldsomt for ikke-jægere. Men tallet afspejler altså en stor jagtlig aktivitet på dagen – ikke en forholdsmæssig overdreven dårlig jagtkultur.

Det er desværre en del af jagten, at ikke alle skud sidder perfekt. Den ansvarlige jæger tager ikke unødige chancer, men det til trods vil nogle skud sidde, så dyret ikke øjeblikkeligt forender. Her er den ansvarlige jægers handling uden tøven at rekvirere en legitimeret schweisshundeføre til at få foretage en kvalificeret eftersøgning.

Politiet skal orienteres
Arbejdet som de legitimerede schweisshundeførere udfører har deres ophæng i gældende jagtlovgivning. Det betyder bl.a., at de er juridisk forpligtet til at orientere politiet inden de indleder en eftersøgning uden for jægerens egen jagtgrund. Det betød den 16. maj 2015 i alt 330 opkald til politiet.

Ser vi på resultatet af schweisshundeførernes eftersøgninger den 16. maj sidste år. Så viste det sig i 16 pct. af tilfældene, at jægeren havde truffet perfekt, men blot ikke selv havde kunnet finde bukken. I 25 pct. af tilfældene havde jægerne skudt forbi. I 75 pct. af de tilfælde, hvor schweisshundeføreren kunne konstatere at bukken var truffet, sikrede hundeføreren sammen med sin hund, at bukken blev leveret.

Den 16. maj er en særlig dag for bukkejægerne og ikke mindst for schweisshundeførerne. At schweisshundeførerne har travlt er et udtryk for, at mange ansvarlige jægere er på jagt den 16. maj.

Find den nærmeste schweisshund her

Læs mere som hundeførernes arbejde:

Bruger du Schweiss-registret korrekt?