OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. oktober 2015

Vingeundersøgelsen – september 2015

I løbet af september måned har Vingeundersøgelsen fået tilsendt i alt 1.105 vinger. Det er en bedre start på sæsonen end i sidste sæson, hvor vi kun modtog 879 vinger i løbet af september. Det gode resultat skal ses i forhold til det rigtig gode vejr i den sidste halvdel af måneden, som ikke nødvendigvis har været til fordel for jægere på andetræk.

I løbet af september måned har Vingeundersøgelsen fået tilsendt i alt 1.105 vinger. Det er en bedre start på sæsonen end i sidste sæson, hvor vi kun modtog 879 vinger i løbet af september. Det gode resultat skal ses i forhold til det rigtig gode vejr i den sidste halvdel af måneden, som ikke nødvendigvis har været til fordel for jægere på andetræk.

Samlet indsendte I alt 74 jægere hver mellem 1 og 122 vinger, som er nedlagt på 46 forskelige lokaliteter. Månedens mest bemærkelsesværdige resultat er, at vi allerede har modtaget 6 vinger af atlingand. I sidste sæson modtog vi kun én vinge af atlingand i september og fire gennem hele sæsonen. I 2013/14 modtog vi til sammenligning kun 3 vinger af atlingand gennem hele sæsonen. Vi er altså nu allerede oppe på 150% af sidste års total for denne art. Dette ”store”  antal være et udslag af tilfældigheder, men kan også kan indikere, at atlinganden har haft en god ynglesæson, at fuglene har længere opholdstid i Danmark inden trækket sydpå, eller være en kombination af disse muligheder. – Det bliver derfor spændende at se, hvor mange vinger af atlingand der kommer ind gennem de næste måneder og om der overhovedet bliver indsendt flere. Antallet og artsfordelingen af indsendte vinger i september kan ses i figuren. Ud over atlingand, ligger antallet af vinger af spidsand relativt højt i forhold til de øvrige arter med i alt 38 vinger.

Som altid vil vi slå et slag for at vinger der indsendes meget gerne må komme på køl inden indsendelse. I det milde vejr er fluerne stadig aktive, og vinger der ligger ude udgør perfekte æglægningspladser for fluerne, og der vil hurtigt udvikle sig maddiker. Selv om vi ingen problemer har med at håndterevinger og maddiker, er det ikke altid rart for Post Danmarks medarbejdere, at få maddiker mellem fingrene når de sorterer kuverter. Derfor opfordrer vi til at man, ved indsendelse af vinger, bruger de plastikposer som er vedlagt kuverterne. Vingerne holder sig bedst, hvis man lægger vingerne direkte de små brune kuverter og derefter putter disse i plastikposer. Det vil også være godt, hvis man kan undgå at indsende vinger på fredage, da de jo kommer til at ligge hele weekenden.

Med mere end 1.000 indsendte vinger i september er der udtrukket en vinder af en jagtkniv. Den heldige vinder blev Mikkel Kjøgx, som får tilsendt en kniv. – Vi har i år valgt ikke at udtrække vindere af jagter ved Naturstyrelsen, men vil måske tage dette op igen i næste sæson, hvis der er mulighed for det. Vi har dog heldigvis et gavekort på duejagt i England med Buhls Jagtrejser, som udtrækkes ved sæsonens afslutning bland samtlige der har indsendt vinger.

Har man lyst til at deltage i vingeundersøgelsen, kan kuverter til vinger, hvor portoen er betalt, fås ved at sende navn og adresse via mail (vinger@dmu.dk) eller via telefonen (8715 5000).  På vingeundersøgelsens hjemmeside (bios.au.dk/vinger) kan man gennem sæsonen følge med i, hvor mange vinger der er blevet indsendt, få information om baggrunden for vingeundersøgelsen, se tidligere års resultater og finde en vejledning i indsendelse. Husk det er gratis at deltage.

Knæk og bræk i oktober

Thomas Kjær Christensen

Tekst: Thomas Kjær Christensen