OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. december 2015

Vingeundersøgelsen – november 2015

I løbet af november måned har Vingeundersøgelsen fået tilsendt i alt 3.094 vinger, og sæsonens total er nu på 6.764 vinger. Svømmeænder udgjorde 2.042 og dykænder 383 af det samlede antal vinger, og der blev modtaget 293 gåsevinger.

I forhold til november 2014, hvor antallet af vinger var 1489 for svømmeænder, 620 for dykænder og 177 for gæs, har vi i år fået markant flere vinger fra svømmeænder og gæs, men færre fra dykænder. Det hænger fint sammen med vejret i november, som har været lunt, blæsende og regnfuldt, og dermed gjort det mere bøvlet at komme på havet.

Det milde vejr har til gengæld ikke skubbet mange ænder og gæs videre sydpå. I november indsendte i alt 172 jægere mellem 1 og 321 vinger, som er nedlagt på 257 forskelige lokaliteter, hvoraf bedste lokalitet bidrog med 209 vinger. Antallet og artsfordelingen af indsendte vinger i november kan ses i figuren.

Novembers arter

I november måned blev der igen indsendt en vinge af den lille atlingand, og vi er nu oppe på imponerende 8 vinger i denne sæson. Det bliver spændende at se, hvor mange flere der kommer, men der er stadig langt op til rekorden på 32 vinger, som blev sat i sæsonen 1983/84.

For skovsneppe er november normalt den bedste jagtmåned. I år har vi modtaget 307 sneppevinger i november og har samlet en total på 323. Det er lidt lavere end i sidste sæson, hvor vi havde modtaget 412 vinger fra skovsneppe ved udgangen af november. Med det milde vejr må vi dog regne med, at mange snepper endnu ikke har forladt områderne nordpå, og at der kommer gode sneppe-dage i december måned.

En tidligere undersøgelse af den tidsmæssige fordeling af sneppevinger i vingeundersøgelsen har tilsvarende vist, at der er en tendens til, at ’toppen’ af sneppejagten ligger senere på året, end den gjorde tilbage i 1980’erne og 1990’erne.

Månedens vinder i vingeundersøgelsen

Da vi akkurat lige rundede 3.000 vinger i november måned, er der udtrukket tre vindere af en jagtkniv. De heldige er Jesper S. Jensen, Kalvehave, Finn L. Poulsen, Thisted og Henrik Iversen, Bedsted, som indsendte henholdsvis 59, 14 og 321 vinger.

Har man lyst til at deltage i vingeundersøgelsen, kan kuverter til vinger, hvor portoen er betalt, fås ved at sende navn og adresse via mail (vinger@dmu.dk) eller via telefon (8715 5000). 

vingeundersøgelsens hjemmeside kan man gennem sæsonen følge med i, hvor mange vinger der er blevet indsendt, få information om baggrunden for vingeundersøgelsen, se tidligere års resultater og finde en vejledning i indsendelse. Husk det er gratis at deltage, og at vi blandt samtlige indsendere af vinger trækker lod om et gavekort på en duejagt i England med Buhls Jagtrejser ved sæsonens afslutning.

Knæk og bræk i december

Tekst: Thomas Kjær Christensen, DCE
Foto: Max Steinar, Danmarks Jægerforbund, m.fl.