OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Valg til ledelsen i FACE sætter DJ i maskinrummet

Tekst: Elsebeth Braüner

DJ har tirsdag og onsdag deltaget i flere møder i FACE, vores paraplyorganisation for jægerne i EU. 

Tirsdag var der møde i Europa Parlamentet arrangeret i samarbejde med den jagtfaglige intergruppe i parlamentet. Mødet handlede om ulv i Europa, og bibragte input fra mange forskellige sider og holdninger. Landbruget var stærkt repræsenteret, med krav om at kunne beskytte sine dyrehold, jagten ligeledes, med mange repræsentanter fra FACE’s medlemmer. Også de mere beskyttelsesorienterede var inviteret, ligesom direktøren for naturområdet i Kommissionen kort fortalte om udfordringerne set fra den side. 

Essensen af meldingen fra kommissionen var, som vi hørte det, at kommissionen ikke finder, at medlemsstaterne udnytter de muligheder, der er i direktivet for at undtage fra reglerne om beskyttelse, hvilket er en meget interessant observation, som DJ vil arbejde videre med i forhold til de danske myndigheder.

Alt i alt en rigtig god og oplysende måde at få nuanceret drøftelserne og synliggjort overfor MEP'erne, at det er en sag med mange vinkler. 

Generalforsamling i FACE
Onsdag var der generalforsamling i FACE. Hovedemnet på dette møde var valg af ny præsident og valg af vicepræsidenter til bestyrelsens forretningsudvalg. 

Ny præsident blev italienske Michl Ebner, tidligere MEP med deraf følgende stor politisk indsigt og netværk i forhold til det europæiske system. Helt klart et valg, som DJ vurderer, at vi kan være godt tilfredse med. Der ligger nogle store politiske udfordringer foran os, med bl.a. det igangværende fitnesscheck af naturdirektiverne, og der er det en stor fordel at have en erfaren mand med et stort politisk netværk som spydspids for de europæiske jagtorganisationer. 

Samtidig blev Claus Lind Christensen, som ny formand for Nordisk Jægersamvirke, indsat som vicepræsident i FACE repræsenterende den nordiske region. Endvidere blev han valgt som en af tre vicepræsidenter til bestyrelsens forretningsudvalg.

Det betyder, at DJ i den kommende periode er med helt fremme i forhold til at sætte en retning for det lobbyarbejde FACE udfører i forhold til de europæiske magthavere. 

- Det kan tit føles, som om der er langt fra den hjemlige andedam til mange af de ofte meget vigtige beslutninger, der træffes i EU, så jeg er rigtig glad for at være kommet ind i det maskinrum, der skal være med til at sætte retning for indsatsen i forhold til denne del af det politiske arbejde, siger Claus Lind Christensen, som iøvrigt fløj direkte fra Bruxelles til Stockholm for at deltage i Vildforvaltningsrådets møder torsdag og fredag.