Spørgsmål og svar om vildtudbytteindberetning

Tirsdag, 10. mar 2015

I disse dage skal du forny dit jagttegn hos Naturstyrelsen, ligesom du plejer at skulle. I år er der dog stillet krav fra miljøministerens side om, at du skal indberette vildtudbytte inden du kan få fornyet dit jagttegn. Det har givet anledning til en række spørgsmål, som vi har samlet her sammen med svarene.

Spørgsmål: Jeg ordner betalingen af jagttegnet via PBS, er jeg så sikret?

Svar: Nej. Du skal stadig ind og indberette dit vildtudbytte på 'Mit jagttegn' på www.jagttegn.dk. Men du får en påmindelse fra Naturstyrelsen, hvis du ikke har indberettet dit vildtudbytte cirka tre uger efter betalingen. Indberetter du stadig ikke dit vildtudbytte, får du pengene tilbage.

Spørgsmål: Jeg skød ikke noget sidste sæson, skal jeg så stadig indberette?

Svar: Ja. Du skal indberette, at dit vildtudbytte var nul.

Spørgsmål: Jeg har en riffel og/eller ammunition til haglgevær og/eller riffel hjemme i våbenskabet. Er der noget, jeg skal være opmærksom på?

Svar: Ja. Du skal være opmærksom på, at du får indberettet dit vildtudbytte fra sidste sæson, så du kan nå at få fornyet dit jagttegn inden 1. april, da det er ulovligt at opbevare noget af det ovennævnte, hvis du ikke har et gyldigt jagttegn og en tilladelse. Vær opmærksom på muligheden for at printe et midlertidigt jagttegn på 'Mit Jagttegn'.

Spørgsmål: Jeg regulerer vildt indtil solnedgang den 31. marts, så jeg kan ikke nå både at indberette vildtudbytte inden 31. marts og modtage et gyldigt jagttegn inden 1. april. Har jeg så min riffel og ammunition ulovligt?

Svar: Hvis du har betalt det kommende års jagttegn og indberettet dit vildtudbytte efter din sidste regulering den 31. marts, men inden 1. april, kan du på 'Mit Jagttegn' på www.jagttegn.dk printe et midlertidigt jagttegn, der gælder tre uger. Dermed overtræder du ikke loven. Det midlertidige jagttegn gælde tidligst fra 1. april.

Spørgsmål: Jeg indløste ikke mit jagttegn sidste år, skal jeg så indberette et nul i vildtudbytte?

Svar: Nej. Du skal kun indberette, hvis du havde et gyldigt jagttegn i den foregående jagtsæson.

Spørgsmål: Jeg har jagttegn, men endnu ikke bestået haglskydeprøven. Hvordan skal jeg forhold mig?

Svar: Du skal betale jagttegnet for den kommende sæson, men ikke indberette et nul i vildtudbytte.

Spørgsmål: Vildt under hegn, udgjorde en del af mit vildtudbytte i den forgangne sæson. Hvordan skal jeg indberette det?

Svar: Du skal ikke indberette vildt, der er nedlagt under hegn. Det kan du læse mere om her.

Spørgsmål: Jeg er fritaget for kravet om digital post, skal jeg så indberette vildtudbytte?

Svar: Ja, du skal stadig indberette. Men du vil modtage en seddel med posten, som du skal udfylde. Her gælder i øvrigt de samme regler som ved en digital indberetning. Indbetaler du pengene for jagttegnet uden at indberette vildtudbyttet, vil du få pengene retur.

Spørgsmål: Kan jeg stadig indberette sidste sæsons vildtudbytte og forny jagttegnet i løbet af året?

Svar: Ja. Det er fortsat muligt at indløse jagttegn og indberette udbytte i løbet af jagtåret, men hvis man har riffel eller opbevarer ammunition til enten riffel eller hagl, skal jagttegn som hidtil indløses senest 1. april.

Har du yderligere spørgsmål, kan du eventuelt finde flere svar på Naturstyrelsens hjemmeside.

Du kan også kontakte Naturstyrelsens Jagttegnsekspeditionen. Det kan du enten gøre på telefon 72 54 24 24 (på hverdage mellem klokken 9 og 12) eller på deres mail: jagttegn@nst.dk.

Vi vil opdatere siden løbende, hvis vi støder på nye spørgsmål. - Kenneth Sletten Christensen I disse dage skal du forny dit jagttegn hos Naturstyrelsen, ligesom du plejer at skulle. Men alt er ellers ikke, som det plejer, og derfor opstår der mange spørgsmål, som vi her forsøger at svare på.