Nu åbner Naturstyrelsen for tilmeldinger til årets skydeprøver

Søndag, 15. feb 2015

Fra i dag kan du finde kalenderen frem og tilmelde dig årets skydeprøver. Der er åbent for tilmeldinger til både riffel- og haglskydeprøverne, og du kan tilmelde dig prøver over hele landet.

Det er igen i år Danmarks Jægerforbund, der står for den praktiske afvikling af skydeprøverne. Sidste år indførte Naturstyrelsen kravet om, at alle kommende jægere skal bestå en haglskydeprøve ud over jagtprøven, før de må gå på hagljagt. 2014 var første år, hvor prøverne blev gennemført, og Danmarks Jægerforbund, der stod for afviklingen, gjorde sig nogle gode erfaringer, som er inddraget i dette års planlægning.

Riffeljægerne har længe været vant til ovennævnte fremgangsmåde, og her er kravet, at du har bestået din jagtprøve og haglprøven.

Du kan læse mere om skydeprøverne her. På vores våbensider kan du også finde regler, videotips til at forbedre din skydning og din nærmeste skydebane, der afholder skydeinstruktioner målrettet aspiranterne.

De 43 riffelprøver og 65 haglskydeprøver der er fordelt over hele landet, kan du også finde på ovennævnte websted. Prøverne løber fra først i april til først i december. Når du er klar til at melde dig til, kan du gøre det på Mit jagttegn" på Naturstyrelsens side www.jagttegn.dk.

I 2014 dumpede 45 procent af de 3528, der gik op til haglskydeprøven. Langt de fleste dumpede på manglende træffere. Blandt riffelaspiranterne var den overvejende dumpeårsag den samme. Her dumpede 26,5 procent af de 5055, der forsøgte sig på skydebanen. Det kan altså godt betale sig at få trænet og eventuelt besøge en skydeinstruktør, inden man går op til prøven.

Hos Danmarks Jægerforbund glæder vi os til at tage imod de kommende riffel- og hagljægere:

- Vi fik nogle meget værdifulde erfaringer i 2014, som gør, at vi er endnu bedre rustet til at varetage opgaven i år. Vores hårdtarbejdende skydeprøvesagkyndige og hjælpere yder en stor indsats rundt i hele landet, og med dem som tovholdere er vi trygge ved, at vi også i år får succes med opgaven, siger Gunnar Bennedsen, formand for Danmarks Jægerforbunds flugtskydningsudvalg, der har ansvaret for haglskydeprøverne.

- Kenneth Sletten Christensen