OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. september 2015

Naturstyrelsen hjemtager ansvaret for Schweissregistret

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Naturstyrelsen har besluttet, at opgaven med at administrere Schweissregisteret skal tilbage til staten. En beslutning, der vækker forundring i Danmarks Jægerforbund.

Danmarks Jægerforbund har siden 1991 administreret Schweissregistret for Naturstyrelsen, men nu har styrelsen meldt ud, at den selv vil stå for den fremtidige drift.

- Helt grundlæggende er vi fra Danmarks Jægerforbund forundret over Naturstyrelsens beslutning, siger Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen.

Vicedirektør i Naturstyrelsen, Peter Ilsøe, forklarer, at Naturstyrelsen ønsker at få myndighedsopgaven tættere på egen organisation, samt at udbudsregler fra EU gjorde, at Naturstyrelsen har været i overvejelser om, hvorvidt opgaven er udbudspligtig. 

Beslutningen har derfor intet at gøre med, at man ikke har været tilfredse med Danmarks Jægerforbunds administration af Schweissregistret – snarere tværtimod, lyder det fra styrelsen:

- Naturstyrelsen har været meget tilfredse med Danmarks Jægerforbunds varetagelse af Schweiss-sekretariatetet, siger Peter Ilsøe.

I den fremtidige løsning skal der laves en ny partnerskabsaftale mellem Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund, og her er de endelige aftaler ikke på plads endnu.

- Desuagtet Naturstyrelsens beslutning, så er det vigtige fokus lige nu at sikre, at Schweissregistret kan fungere i fremtiden og specielt, at de jægere, der har brug for kunne rekvirere en schweisshund, ikke kommer til at mærke en ændring af det administrative setup, siger Claus Lind Christensen.

Der vil løbende blive orienteret om dette emne på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside og på Schweissregistrets egen side: www.schweiss.dk

Optagelse af nye hundeførere

På schweissudvalgsmødet mandag var et af hovedpunkterne på dagsordenen indstilling til Naturstyrelsen om optagelse af nye hundeførere. Derudover blev der bl.a. drøftet kvalifikationstest af hund og fører i fremtiden.

I alt 44 hundefører havde søgt om optagelse i Schweissregistret og efter drøftelse med Schweiss-koordinatorerne og Schweissudvalget blev 20 af disse indkaldt til kvalifikationstest.

Udvalget har på den baggrund indstillet 10 hundeførere til Naturstyrelsen, og de tilbydes derfor en uddannelse på to år, inden de optages fuldgyldigt i Schweissregistret.

Stort tillykke til de 10 nye folk i Schweissregistret, som nu er på vej til at kunne løse opgaven blandt de godt 190 andre schweisshundeførere.

Forsikringsforhold for schweisshundeførere

Gennem mange år har det været kutyme, at Dansk Jagtforsikring har dækket de omkostninger, der har været pr kulance, hvor schweisshunde enten er blevet skadet eller dræbt under eftersøgninger.

Her har der længe været ønsket bedre forhold for hundeførerne – et ønske, der har været udtrykt af både hundeførere og Danmarks Jægerforbund. Udvalget arbejder på at finde en løsning